Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Projecten › Maatschappelijke bewustwording

Maatschappelijke bewustwording 

Er is een grote onbekendheid met de WHO-definitie van kinderpalliatieve zorg. En daardoor ook een gebrek aan verankering van deze definitie in beleid en bekostiging. Dit zorgt voor knelpunten in het leven van kind en gezin en in de overgang van de kindzorg naar volwassenenzorg.

Kinderpalliatieve zorg begint volgens de WHO bijvoorbeeld bij de diagnose en niet pas in de laatste fase van leven. Palliatieve zorg is dus niet gelijk aan palliatief-terminale zorg. Een beeld dat niet alleen in de zorg, maar ook in onze maatschappij hardnekkige aanwezig is. 

Maatschappelijke bewustwording 

Het streven is om een zorglandschap te creëren dat qua beleid, bekostigingssystematiek en ondersteuningsstructuur passend is ingericht op de doelgroep en net als betreffen gezinnen weet wat kinderpalliatieve zorg inhoudt (de WHO-definitie begrijpen). Zodat open over ongeneeslijke ziekte bij kinderen en jonge mensen gesproken kan worden, en ethische dilemma’s in de zorg gesproken kan worden en vraagstukken die daarbij spelen bespreekbaar worden gemaakt in de spreekkamers van zorgverleners en thuis.

Gerelateerd nieuws over NPPZ II

Ondersteunend materiaal

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.