Skip to main content
Home  › ... Ondersteuning › Artsensteunpunt

Artsensteunpunt

Artsen die steun of advies zoeken bij complexe besluitvorming rond het levenseinde bij kinderen kunnen telefonisch terecht bij het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen. Het multidisciplinaire steunpunt adviseert en denkt mee met vragen over bijvoorbeeld het proces van besluitvorming in de behandeling, behandelingsbeperkingen of beslissingen over het levenseinde. 


Artsensteunpunt

Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen faciliteert laagdrempelige ondersteuning bij vragen waar artsen in de praktijk van levenseindezorg bij kinderen van 0 (inclusief perinatale fase) tot 23 jaar tegenaanlopen. 

Het Artsensteunpunt is ongebracht in het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. De medewerker van het Artsensteunpunt schat via een uitvraag de behoefte van de bellende arts in. Hierbij wordt een indeling gemaakt in:

  • A) algemeen advies en steun bij palliatieve zorg voor kinderen
  • B) ondersteuning bij uitvoer van kinderpalliatieve zorg
  • C) advies en steun rondom actieve levensbeëindiging.

Vervolgens wordt de beller in contact gebracht met (een van) de leden van het Artsensteunpunt. Voor juridische en ethische vragen is een multidisciplinair team beschikbaar.

Algemeen advies en steun

Een arts kan terecht bij het Artsensteunpunt voor informatie of (collegiaal) advies over kinderpalliatieve zorg en beslissingen rond het levenseinde. 

Hierbij kan aan de volgende onderwerpen worden gedacht:

  • Algemene vragen over kinderpalliatieve zorg en levenseindezorg;
  • Het proces van besluitvorming in de behandeling of behandelaanwijzingen;
  • Juridische, ethische en communicatieve aspecten rondom het levenseinde;
  • Vragen omtrent medisch-technische uitvoering van handelingen rond het levenseinde.

Naast advies kunnen artsen bij het Artsensteunpunt terecht voor steun. Het gaat hierbij om emotionele support. Bijvoorbeeld wanneer zij willen praten over het proces rondom of verloop van het levenseinde van een kind. Er wordt een luisterend oor geboden, en de arts kan zijn verhaal doen.

Vragen over ondersteuning bij uitvoer van kinderpalliatieve zorg

Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen is niet bedoeld voor hulp bij de daadwerkelijke uitvoering van de zorg. Het Artsensteunpunt biedt namelijk niet de garantie van tijdige hulp en daarnaast zijn er andere, betere kanalen voor dit soort vragen. Gaat de vraag over de uitvoering van zorg, dan verbindt het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen de arts met een Kinder Comfort Team van de academische kinderziekenhuizen in Nederland of van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. 

Oriëntatie (advies en steun) bij actieve levensbeëindiging

Regeling Levenseinde Pasgeborenen / Levenseinde Kinderen 1-12 jaar
De nieuwe Regeling Levenseinde Pasgeborenen / Levenseinde Kinderen 1-12 jaar zal vragen oproepen, bijvoorbeeld over het proces van besluitvorming, de communicatie met kind en ouders en de te volgen stappen. Daarom wordt de dienstverlening van het Artsensteunpunt uitgebreid naar advies rondom deze Regeling. Het Artsensteunpunt richt zich hierbij op de groep Levenseinde Pasgeborenen / Levenseinde Kinderen (1-12 jaar). Wanneer actieve levensbeëindiging overwogen wordt, kan de arts contact opnemen met het Artsensteunpunt voor een oriënterend gesprek hierover (advies en steun). 

Bij advies en steun, of oriëntatie in het kader van de Regeling Levenseinde Pasgeborenen / Levenseinde Kinderen 1-12 jaar, kunnen geen rechten worden ontleend aan een advies dat wordt gegeven. Het is een zelfstandig besluit van de arts die het Artsensteunpunt raadpleegt om het advies op te volgen of naast zich neer te leggen.

 

Regeling LP/LK – consultatie door een onafhankelijke arts (second opinion)
Ook gaat het Artsensteunpunt een rol spelen bij het organiseren van consultatie door een onafhankelijke arts. Wanneer actieve levensbeëindiging bij een kind overwogen wordt, kan de behandelend arts het Artsensteunpunt inschakelen voor een onafhankelijk oordeel over de vraag of actieve levensbeëindiging in dit geval een passende optie zou kunnen zijn. 

Op deze manier wordt tegemoetgekomen aan de (toekomstige) criteria uit de Regeling late zwangerschapsafbreking / Levenseinde Pasgeborenen / Levenseinde Kinderen 1-12 jaar en aan de behoefte van artsen aan inbreng van palliatieve expertise voordat zij een medische beslissing rond het levenseinde van een kind nemen. De consulterende arts zal de uitvoering van de actieve levensbeëindiging niet van de behandelend arts overnemen. 

 

Bij consultatie in het kader van de Regeling LP/LK, behoudt de behandelend arts de eigen professionele verantwoordelijkheid. De consulterende arts uit het Artsensteunpunt geeft een oordeel, maar is niet medeverantwoordelijk voor het besluit van de behandelend arts. De behandelend arts neemt een zelfstandige beslissing ten aanzien van het oordeel van de consulterende arts uit het Artsensteunpunt. Het oordeel van de consulterende arts is niet bindend, maar het oordeel heeft wel meer waarde dan de ‘standaard’-adviezen van het Artsensteunpunt (vergelijk hierboven: bij steun en advies, of oriëntatie in het kader van de Regeling LP/LK). Het onafhankelijke oordeel van de consulterende arts is namelijk juist bedoeld voor de behandelend arts om te reflecteren op het eigen oordeel.


Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen is voor artsen telefonisch te bereiken op via 06 - 256 50 848.


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.