Skip to main content
Home  › ... Ondersteuning › Artsensteunpunt

Artsensteunpunt

Wanneer je als arts advies of steun zoekt bij vragen over levenseindezorg bij een kind, kun je terecht bij het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen. Met één telefoontje sta je in verbinding met een multidisciplinair team van experts die jou graag bijstaan. Zo kun je vragen stellen over het proces rond besluitvorming, over behandelbeperkingen of over de medische uitvoering van handelingen. De experts luisteren, adviseren en denken met je mee.

Ook wanneer je geen advies zoekt, maar behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je bellen naar het Artsensteunpunt.


Artsensteunpunt

Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen biedt laagdrempelige ondersteuning bij vragen waar artsen tegenaanlopen in de praktijk van levenseindezorg bij kinderen van 0 tot 23 jaar. In dit steunpunt zitten experts met verschillende achtergronden, zoals artsen, juristen, ethici en geestelijk verzorgers. Allemaal hebben zij ervaring en affiniteit met levenseindevraagstukken bij kinderen.

Als je op zoek bent naar een onafhankelijke arts in het kader van levensbeëindiging bij een pasgeborene of een kind van 1-12 jaar, kun je ook naar het Artsensteunpunt bellen. Waar je vervolgens verder wordt geholpen bij het organiseren van het onafhankelijk oordeel.

Wanneer je belt naar het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen word je eerst te woord gestaan door een medewerker van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Vervolgens word je in contact gebracht met (een van) de Steunpuntartsen, afhankelijk van je vraag en behoefte. Voor juridische en ethische vragen zijn ook experts beschikbaar.

Op deze pagina vind je verdere uitleg over de dienstverlening van het Artsensteunpunt.

Twijfel je om contact op te nemen?
Bel gerust, de experts uit het Artsensteunpunt staan voor je klaar. Geen vraag is ongewoon.


Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen

Telefonisch te bereiken voor artsen via 06 - 256 50 848, van ma-vr tussen 9:00 en 17:00 uur.

Algemeen advies en steun bij palliatieve zorg en het levenseinde van een kind

Je kunt als arts terecht bij het Artsensteunpunt voor informatie of (collegiaal) advies over kinderpalliatieve zorg en beslissingen rond het levenseinde. Denk hierbij aan onderwerpen als: 

  • Algemene vragen over levenseindezorg;
  • Het proces van besluitvorming in de behandeling of behandelaanwijzingen;
  • Juridische, ethische en communicatieve aspecten rondom het levenseinde;
  • Vragen over medisch-technische uitvoering van handelingen rond het levenseinde.

Naast advies kun je als arts ook bij het Artsensteunpunt terecht voor steun en emotionele support. Bijvoorbeeld wanneer je wilt praten over het proces rondom of verloop van het levenseinde van een kind. Er wordt een luisterend oor geboden voor jouw verhaal.

Ook advies en steun rondom actieve levensbeëindiging (Regeling LP/LK)

Vanwege de recente ontwikkelingen met betrekking tot actieve levensbeëindiging wordt hier uitgelicht dat je hierover ook terecht kunt bij het Artsensteunpunt. Per 1 februari 2024 is de huidige Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking (LZA) en levensbeëindiging pasgeborenen (LP) uitgebreid met de groep kinderen van 1 tot 12 jaar (LK). Deze Regeling, afgekort als Regeling LZA/LP/LK, kan vragen oproepen, bijvoorbeeld over het proces van besluitvorming, de communicatie met kind en ouders en de te volgen stappen. Je kunt bij het Artsensteunpunt terecht voor advies over deze Regeling, specifiek met betrekking tot levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen van 1 tot 12 jaar. Wanneer de mogelijkheid van actieve levensbeëindiging in je praktijk speelt, kun je als arts contact opnemen voor een oriënterend gesprek hierover. Ook kun je bellen voor steun en emotionele support, als je wilt napraten over een traject of je hart wilt luchten. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan advies of steun dat wordt gegeven. Het is een zelfstandig besluit van de arts die het Artsensteunpunt raadpleegt om het advies van de Steunpuntarts op te volgen of naast zich neer te leggen.


Oordeel door een onafhankelijke arts (Regeling LP/LK)

Wanneer actieve levensbeëindiging bij een pasgeborene of kind aan de orde komt, kun je als behandelend arts het Artsensteunpunt inschakelen voor het organiseren van een onafhankelijk oordeel. Deze collega-arts denkt met je mee over de vraag of levensbeëindiging in dit geval een passende optie zou kunnen zijn. Op deze manier wordt tegemoetgekomen aan de zorgvuldigheidseis uit de Regeling. En ook aan de behoefte van artsen aan inbreng van palliatieve expertise voordat zij een medische beslissing rond het levenseinde van een kind nemen. De arts uit het Artsensteunpunt zal de uitvoering van de actieve levensbeëindiging niet van de behandelend arts overnemen. 

Bij het onafhankelijk oordeel in het kader van de Regeling levensbeëindiging pasgeborenen en kinderen 1-12 jaar, behoudt de behandelend arts de eigen professionele verantwoordelijkheid. De Steunpuntarts geeft een oordeel, maar is niet medeverantwoordelijk voor het besluit van de behandelend arts. De behandelend arts neemt een zelfstandige beslissing ten aanzien van het oordeel van de Steunpuntarts. Het oordeel van de Steunpuntarts is niet bindend, maar het oordeel heeft wel meer waarde dan de ‘standaard’-adviezen van het Artsensteunpunt (vergelijk hierboven bij advies en steun). Het onafhankelijke oordeel van de Steunpuntarts is namelijk juist bedoeld voor de behandelend arts om te reflecteren op het eigen oordeel.


Ondersteuning bij uitvoer van kinderpalliatieve zorg

Heb je als arts hulp nodig bij daadwerkelijke uitvoering van zorg, dan zijn er andere en betere kanalen voor deze ondersteuning. Je kunt hiervoor bellen naar het Artsensteunpunt, en zult dan via het Artsensteunpunt in contact gebracht worden met het Kinder Comfort Team van één van de academische kinderziekenhuizen in Nederland of van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.


Meer informatie over actieve levensbeëindiging

Meer informatie over actieve levensbeëindiging vind je op deze pagina.

Lees verder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.