Skip to main content
Home  › ... Ondersteuning › Artsensteunpunt

Artsensteunpunt

Artsen die steun of advies zoeken bij complexe besluitvorming rond het levenseinde bij kinderen kunnen telefonisch terecht bij het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen. Het steunpunt adviseert en denkt mee met vragen over bijvoorbeeld het proces van besluitvorming in de behandeling, behandelingsbeperkingen of beslissingen over het levenseinde. Ook kan een arts na het overlijden van een kind een beroep doen op het steunpunt voor een steungesprek met een collega over het verloop. Hierbij kunnen zowel procedurele, inhoudelijke als gevoelsmatige aspecten besproken worden.


Artsensteunpunt

Artsensteunpunt

Het Artsensteunpunt faciliteert intercollegiale consultatie en denkt mee bij medisch-ethische dilemma’s. Het steunpunt is niet bedoeld voor acute zorgvragen of als ‘second opinion’-groep.

Multidisciplinair team

Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen bestaat uit een kerngroep van kinderartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG). Zij vormen koppels die telefonisch advies en steun bieden. Wanneer een arts via het telefoonnummer een beroep doet op het Artsensteunpunt zorgt een koppel, van AVG en kinderarts, voor een snel eerste contact en een inhoudelijke reactie. Op de achtergrond is een multidisciplinair team van experts, waaronder een KNMG-ethicus en KNMG-jurist, beschikbaar voor verdere bespreking van lastige ethische/ juridische dilemma’s.

Contact met het Artsensteunpunt

Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen is opgezet door het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen is voor artsen telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Telefoonnummer: 06 - 256 50 848.


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.