Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Rechten van kinderen

Kinderpalliatieve zorg als kinderrecht

Kinderen kregen voor een lange tijd min of meer dezelfde palliatieve zorg aangeboden als volwassenen. En dat terwijl kinderen en hun gezinnen andere behoeften hebben op het gebied van palliatieve zorg dan volwassenen.


Kinderpalliatieve zorg als kinderrecht

Het doel

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft als doel om de palliatieve zorg voor kinderen in het hele land te verbeteren. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven bieden aan kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening en hun gezinnen staat hierbij centraal.

Het Kenniscentrum zet zich (inter)nationaal in voor kinderpalliatieve zorg als kinderrecht, want;

  • ieder kind (en zijn/haar familieleden) heeft het recht met respect en waardigheid te worden behandeld.  
  • ieder kind (en zijn/haar familie) heeft recht op persoonlijke zorg en hulp & steun die moet worden aangepast aan hun speciale wensen en wat ze nodig hebben.
  • het gezin heeft recht op ondersteuning door een multidisciplinair team, waarbij goede samenwerking en een open en eerlijke manier van communicatie centraal staan.
  • tijdens alle fasen van zorg, van diagnose tot overlijden en nazorg, zal belangrijke en duidelijke informatie moeten worden gegeven aan het gezin.
  • wanneer mogelijk moeten kinderen altijd verzorgd worden op een plek naar eigen keuze; een ziekenhuis, een kinderhospice of thuis.
  • een kind en zijn/haar familie hebben recht op ondersteuning op emotioneel, psychosociaal en spiritueel vlak.
  • kinderen en jong volwassenen hebben recht op toegang tot geschikt onderwijs en werk.
  • de wensen van een kind en zijn/haar familieleden ten opzichte van het levenseinde moeten ruim van te voren worden besproken.​
Gebaseerd op factsheet Children’s Palliative Care and Human Rights, Open Society Foundations, 2015

EAPC Children & Young People

Het onder de aandacht brengen van kinderpalliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van het werk van de European Association for Palliative Care (EAPC). We zijn dan ook trots op de referentiegroep voor kinderen en jongeren. Deze groep bouwt verder aan het werk van de Taskforce. Door middel van een vierjarig werkplan doen we ons best om de palliatieve zorg voor kinderen en jongeren volledig samen te voegen in de reguliere kindzorg en het standaard beleid. De aftrap gebeurt door het plaatsen van het ‘Europees Handvest voor palliatieve zorg voor kinderen en jongeren’. Dit handvest is een belangrijk document dat de normen zal bepalen voor kinderpalliatieve zorg in heel Europa en daarbuiten.

 

EAPC Children & Young People

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.