Skip to main content
Home  › ... Privacy

Privacybeleid

Wij zijn Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Wij werken aan de optimalisatie van de kwaliteit van zorg voor kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. Wij werken samen in een groot landelijk netwerk van zorgorganisaties, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Veiligheid staat hierbij voorop. Dat is belangrijk. Voor jou en voor ons. Wij behandelen en verwerken jouw gegevens dan ook met veel aandacht. Deze privacyverklaring is voor iedereen van wie wij persoonsgegevens opvragen, bewaren en opsturen.
 

Veiligheid van jouw gegevens

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed zijn beschermd. Je gegevens worden dan ook met veel aandacht behandeld en alleen verwerkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast beveiligen we onze gebouwen, systemen, netwerken en servers en hebben al onze medewerkers geheimhoudingsplicht. Jouw gegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die deze nodig hebben om jouw overeenkomst met ons uit te voeren.
 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens:
 • die iets vertellen over jou;
 • die herleidbaar zijn naar jou.
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres of woonplaats.
 

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, die extra beschermd worden. Voorbeelden hiervan zijn gezondheidsgegevens.
 

Gezondheidsgegevens

Onze medisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor het veilig omgaan met en het verwerken van jouw gezondheidsgegevens. De medisch adviseur heeft hiervoor altijd een medisch beroepsgeheim. Andere medewerkers gebruiken jouw gezondheidsgegevens alleen als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren. En alleen als zij deze gegevens nodig hebben om jouw overeenkomst met ons uit te voeren. Deze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseurs.


Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor je op een rij:

 • informeren over kinderpalliatieve zorg
 • versturen van nieuwsbrieven en andere informatie
 • afhandelen van vragen, verzoeken en wensen
 • de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan scholingen en congressen en de financiële afhandeling hiervan
 • verbeteren van onze informatievoorziening en het toespitsen van de informatie op de ontvangers

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.


Website, nieuwsbrief, aanbiedingen en klantonderzoeken

 • We houden onze relaties graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met nieuwsbrieven en scholingen waarvan wij denken dat ze interessant voor jou zijn. Bij iedere nieuwsbrief of aankondiging ontvang je informatie over hoe je je hiervoor kunt afmelden.
 • Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. We nodigen je af-en-toe uit voor klanttevredenheidsonderzoek. Bij iedere uitnodiging voor deelname hieraan ontvang je informatie over hoe je je hiervoor kunt afmelden.
 • Als je onze website bezoekt of ons op social media volgt, onthouden we je interesses en voorkeuren. Wij kunnen daarvoor informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een cookie. Informatie over cookies en hoe je deze kan uitschakelen of verwijderen kan je lezen in de Cookieverklaring. Zo kunnen wij je gepersonaliseerde content of aanbiedingen tonen die voor jou interessant zijn. Op deze manier voorkomen we dat je informatie te zien krijgt die minder relevant is voor je. We gebruiken hiervoor nooit bijzondere persoonsgegevens.
 • Daarnaast verwerken wij een aantal gegevens van je om de functionaliteit van onze website en mailings te kunnen bieden en technisch te beheren. Voor dit doel verwerken wij technische gegevens. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres van het apparaat waarmee je onze website bezoekt, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de gebruikte internetbrowser en de duur van jouw bezoek en sessie. In de aanvraagformulieren worden foutmeldingen en vergelijkbare gegevens gelogd die wij nodig hebben om de werking van onze applicaties te garanderen en verstoringen te onderzoeken en op te lossen. Bij deze meldingen kunnen persoonsgegevens worden vastgelegd als deze nodig zijn om de werking te garanderen. 


Voldoen aan de wet

Wij gebruiken persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.


Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens alleen als dit nodig is om de gevraagde dienst of actie te kunnen verzorgen. Wij maken met de partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken, afspraken over het gebruik en de beveiliging van die gegevens, zodat jouw gegevens ook daar veilig zijn.
 • Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, onze accountant, Justitie of de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Ook schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben het kenniscentrum. Dit zijn bijvoorbeeld een opleiders, samenwerkingspartners, digitale bureau's en communicatiebedrijven.
 • Wij kunnen ook werkzaamheden uitbesteden aan zogenaamde verwerkers. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe dienstverleners voor declaratie controle en afhandeling en voor ons e-mailverkeer of telefonische bereikbaarheid.
Als jouw gegevens worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zullen wij er voor zorgen dat de gegevens adequaat beschermd zijn. Zo nodig zullen wij daarvoor extra afspraken maken met deze partijen.


Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoelang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoelang wij jouw gegevens nodig hebben. 
 
Na afloop van de bewaartermijn kunnen wij jouw gegevens nog bewaren nadat we deze anoniem gemaakt hebben. De gegevens kunnen dan niet meer aan jou gekoppeld worden. 
 
Mocht je hier specifieke vragen over hebben, dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming zie contactgegevens.


Wat zijn jouw rechten?

Je hebt een aantal wettelijke rechten met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens. Hieronder lichten wij elk recht kort toe. Het uitoefenen van deze rechten is soms aan voorwaarden gebonden. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Recht op inzage
Het recht op inzage is op een veilige manier geregeld. Het kan zijn dat je daarnaast nog bepaalde specifieke informatie wilt hebben, bijvoorbeeld met welke categorieën van partijen wij jouw persoonsgegevens delen. Je kan daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in jouw verzoek welke gegevens je wilt inzien. 
 • Recht op vergetelheid
Wil je dat wij alle persoonsgegevens die wij van je vastgelegd hebben verwijderen? Dan onderzoeken wij of dit mogelijk is. Wij kunnen je gegevens niet altijd verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld niet als dit in strijd is met de wet. Dit komt voor als wij een wettelijke bewaarplicht hebben.
 • Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Er wordt dan een afweging gemaakt tussen jouw en onze belangen bij de verwerking. Weegt jouw privacybelang zwaarder dan ons belang? Dan zetten wij de verwerking stop. Maak je bezwaar tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing? Dan zullen wij die verwerking direct stoppen.
 • Recht op beperking van de verwerking
In sommige situaties heb je de mogelijkheid om de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons tijdelijk ‘stil te laten zetten’ totdat een probleem of bezwaar is opgelost. Wij mogen de persoonsgegevens dan alleen nog onder bepaalde voorwaarden verwerken.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit)
Je hebt het recht om een ‘machine leesbare’ kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.


Gebruikmaken van jouw rechten

Wil je gebruikmaken van een van bovenstaande rechten? Dan kun je een verzoek indienen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit kan via onderstaande contactgegevens. Vermeld in je bericht duidelijk van welk recht je gebruik wil maken. Het kan zijn dat wij je vragen om je nader te identificeren. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon sturen. We kunnen ook contact met je opnemen als jouw verzoek ons niet duidelijk is. Je krijgt binnen 1 maand schriftelijk antwoord op je bericht.

 

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming

 • Stuur een e-mail naar:
  info@kinderpalliatief.nl
 • Stuur een brief naar:
  Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
  T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
  Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht


Vragen

Heb je een vraag, opmerking, suggestie of klacht over het onderwerp privacy? Ook dan kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit mag via bovenstaande contactgegevens.


Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kijken we graag met jou of we tot een oplossing kunnen komen. Komen we er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.kinderpalliatief.nl, maar ook op de onderliggende microsites als: www.kinderpalliatief.nl/impact, www.kindzorgervaring.nl.

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. Deze versie is het laatst gewijzigd op 1 november 2022.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.