Skip to main content
Home  › ... Scholing › Onderwijs

Beroepsonderwijs

Kinderpalliatieve zorg is een vrij jonge ‘wetenschappelijke’ ontwikkeling in Nederland. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zet zich in om kinderpalliatieve zorg onderdeel te maken binnen het onderwijs. In Nederland hebben we vijf- tot zevenduizend kinderen (en gezinnen) die palliatieve zorg nodig hebben. Het is belangrijk dat iedereen die bij deze kinderen betrokken is, goed geschoold is.


Beroepsonderwijs

Kinderpalliatieve zorg in het onderwijs

Steeds meer palliatieve kinderen worden volwassen, door medisch-technische vooruitgang. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de beroepsgroepen in de volwassenenzorg. Daarom is kinderpalliatieve zorg belangrijk in brede context en niet alleen in de (kind)specialismen. Kinderpalliatieve zorg verdient een plekje op de kaart. Wil jij ook meer verdieping in kinderpalliatieve zorg, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om aan te bieden binnen het onderwijs? Neem dan gerust contact met ons op.

Gastcolleges en lespakketten op maat

‘Hoe is de zorg voor kinderen met een palliatieve diagnose georganiseerd?’ ‘Wie kan ik benaderen als ik een vraag heb over de terminale fase van een kind?’ Dit en meer leer je tijdens de eerste kennismaking met kinderpalliatieve zorg. Om dit te introduceren bij studenten, verzorgt het Kenniscentrum lespakketten op maat en (gast)docenten om (toekomstige) kinderverpleegkundigen en andere zorgprofessionals te doceren in kinderpalliatieve zorg. De introductieles maakt onderdeel uit van dit pakket. In deze les krijgen studenten een inleiding in wat kinderpalliatieve zorg is en wordt er dieper ingegaan op de organisatie van zorg. Een gastcollege wordt altijd verzorgd door een ervaringsdeskundige ouder, verbonden aan het Kenniscentrum. Ben jij geïnteresseerd in een gastcollege over kinderpalliatieve zorg bij jouw opleidingsinstelling? Neem contact op met opleidingscoördinator Marjolein Koot.

"Tijdens de lessen deel ik mijn kennis en ervaring zodat (toekomstige) zorgprofessionals goed worden toegerust voor deze belangrijke zorg. Alle ernstig zieke kinderen hebben immers recht op de allerbeste zorg en producten." - Marjolein Koot

Lesmodules

Om de introductieles over kinderpalliatieve zorg te verrijken is er een specifieke lesmodule over de psychosociale aspecten van kinderpalliatieve zorg ontwikkeld. Dit is een belangrijke uitbreiding die mede vanuit een duidelijke behoefte van studenten ontstaan is.

'Wat vertel je een kind?"

"Hoe ga je het gesprek aan over rouw en verlies?"

"Hoe geef je invulling aan wensen van ouders en kind?"


Er is een duidelijke behoefte aan kennis, informatie en handvatten hierover. Geïnteresseerd in de psychosociale aspecten van kinderpalliatieve zorg? Of wil je de mogelijkheden bespreken wat we voor jouw opleiding kunnen betekenen? Neem contact op met opleidingscoördinator Marjolein Koot.

Projectonderwijs

Het is om je afstudeerscriptie bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg te voldoen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op via info@kinderpalliatief.nl

Onderwijsknooppunt kinderpalliatieve zorg

In het huidige onderwijs komt palliatieve zorg nog onvoldoende aan bod. Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) brengt hier verandering in, via de acht onderwijsknooppunten. Met als doel dat iedere zorgverlener, van verpleegkundige tot arts, over de juiste competenties beschikt om kwalitatief goede palliatieve zorg te verlenen.

Het Onderwijsknooppunt Kinderpalliatieve Zorg heeft een bijzondere positie: het is het enige Onderwijsknooppunt dat landelijk werkt, in tegenstelling tot de zeven andere regionale Onderwijsknooppunten. Het is verbonden aan het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

Neem voor meer informatie contact op met de ambassadeur van het onderwijsknooppunt Mara van Stiphout.

Gerelateerd nieuws


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.