Skip to main content
Home  › ... Over ons › Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg streeft naar een prettige samenwerking met haar partners en cursisten. Trainen blijft evenwel mensenwerk. Indien wij volgens jou een fout hebben gemaakt of je indien ontevreden over ons bent, dan wel indien je anderszins aanmerkingen over onze dienstverlening heeft, dan horen wij dat graag. Dit geeft ons de kans jouw klacht naar behoren op te kunnen lossen en stelt ons in staat te leren van onze fouten.

Wat is van belang?

Om de klacht op een juiste en snelle wijze op te kunnen lossen dien je ons, indien van toepassing, van de volgende gegevens te voorzien:

  • Naam, adres en contactgegevens;
  • een heldere omschrijving van de klacht;
  • omschrijving van de training of opdracht waarop de klacht betrekking heeft;
  • de namen van de betrokken personen;

Zodra wij over deze gegevens beschikken, nemen we de klacht in behandeling en houden we je op de hoogte van de voortgang. Binnen drie dagen na ontvangst van de melding verneem je van ons de afhandelingsprocedure van de klacht. Afgehandelde klachten worden door ons twaalf maanden bewaard.

Hoe kun je een klacht indienen?

Een klacht kan zowel mondeling, als schriftelijk worden ingediend.

Wat doen wij met een klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht wordt onze externe klachtenmedewerker op de hoogte gesteld.

Intern zal de informatie en argumentatie nauwkeurig besproken worden met betrokkenen indien er sprake is van een materieel of financieel belang. We zullen vervolgens een standpunt innemen en jou daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Als de klacht ongegrond wordt verklaard en je bent het daar niet mee eens, of als je het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kun je je richten tot onze externe en onafhankelijke klachtenadviseur. Hij zal in deze een besluit uitspreken omtrent de afhandeling van de klacht.

Indien bovenstaande procedure geen uitkomst biedt, kun je je tot de burgerlijke rechter wenden.


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.


Er is een fout opgetreden. Fout: avt.Action Form_V1 is op dit moment niet beschikbaar.