Skip to main content
Home  › ... Ondersteuning › Domeinoverstijgend indiceren

Domeinoverstijgend indiceren

Ernstig zieke kinderen met complexe zorgvragen voorzien van de juiste indicaties, vraagt om specifieke deskundigheid, maatwerk en samenwerking van professionals uit verschillende (wettelijke) domeinen. Een indicatieteam kan jou hierbij helpen!

 

 

 

 

Domeinoverstijgend indiceren

Regio Noord / Midden / Zuid

Introductie

In de praktijk blijkt dat ouders veel tijd en energie moeten steken in het organiseren van de indicatie van de zorg. Om dit te verbeteren heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg na een eerste verkenning in een pilot, de indicatieteams geïntegreerd binnen de Netwerken Integrale Kindzorg. Met drie regio's verzorgen we een landelijke dekking. 

Zie de DOI regio's op de kaart 

DOI Regio Noord
DOI Regio Midden
DOI Regio Zuid

Wegwijzer Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland en Flevoland Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest Netwerk Integrale Kindzorg Limburg en Zuidoost Brabant

Oproep ouders

Ben jij ouder van een ernstig ziek kind met een complexe zorgvraag en ben je bezig met een (her)indicatie? Voel je je van het kastje naar de muur gestuurd en heb je hulp nodig? Is er discussie over waar je indicatie vandaan moet komen? Of lukt het niet om passende zorg geregeld te krijgen? Neem contact met ons op. 


Hoe dien je een casus in?

  1. Omschrijf het ziektebeeld van jouw kind in maximaal 10 regels waarin je duidelijk verwoordt wat de huidige situatie is. 
  2. Omschrijf de zorgvraag in maximaal 5 regels. 
  3. Vul het toestemmingsformulier in en voeg deze bij.


Wat is de looptijd?

Na het insturen van je aanvraag en ingevulde toestemmingsformulier hoor je binnen een week of het team de (her)indicatie(‘s) op kan pakken, wie je contactpersoon wordt en wat de vervolgstappen zullen zijn. Afhankelijk van de aanmelding kan in overleg met jullie de zorgvraag worden opgepakt door de netwerkcoördinator van jouw regio. 

Indicatieteam

Voor de bekostiging en organisatie van de zorg en ondersteuning die nodig is, zijn verschillende partijen verantwoordelijk. O.a het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), kinderverpleegkundigen, gemeenten (wijkteams), zorgkantoren en zorgverzekeraars. 

Wie zitten er in een indicatieteam?

Elk indicatieteam bestaat uit indicerende kinderverpleegkundigen, medewerkers van het CIZ, Jeugdwet en Wmo medewerkers (per casus worden zij aangehaakt) en cliëntondersteuners van Cliëntondersteuning Plus. Indien nodig kunnen consulenten Passend Onderwijs ook aanhaken. In sommige gevallen is het ook wenselijk om de zorgverzekeraar of het zorgkantoor uit te nodigen.

Overleg

Elk indicatieteam komt eens per drie weken bij elkaar op dinsdagmiddag. Casussen kunnen uiterlijk donderdagochtend voorafgaand aan het overleg worden ingebracht bij de teams.

Opschalingsniveau’s

A1 Expertgroep indicatieproces kindzorg (initiatief van Kinderverpleegkunde.nl.
Samenstelling: kinderverpleegkundigen -> alleen Zvw
Aanmelden via: info@kinderverpleegkunde.nl

A2 Regionale Expert Teams Jeugd (gericht op het ondersteunen bij passende jeugdhulp) -> alleen Jeugdwet en Wmo
Aanmelden kan hier

B Regionale Indicatieteams (Netwerken Integrale Kindzorg; NIK)
Samenstelling: multidisciplinair met experts uit alle wettelijke kaders (inclusief gemeenten/sociaal domein)

C Praktijkteam VWS

Kennisbank

Webinar 1: De basis op orde

Tijdens deze eerste webinar van het drieluik gaan Bianca den Outer (oprichter jb Lorenz) en Leandra Beeloo (netwerkcoördinator NIK Utrecht) in gesprek over kinderpalliatieve zorg 'De basis op orde'.

Webinar 1: De basis op orde

Webinar 2: Vraagstukken en vragen vanuit de praktijk

Tijdens deze tweede webinar van het drieluik gaan Bianca den Outer (jb Lorenz) en Leandra Beeloo (netwerkcoördinator NIK Utrecht) in gesprek over kinderpalliatieve zorg 'Vraagstukken en vragen vanuit de praktijk'.

Webinar 2: Vraagstukken en vragen vanuit de praktijk

Webinar 3: Samenspel en borging

Tijdens deze derde webinar van het drieluik gaan Bianca den Outer (jb Lorenz) en Leandra Beeloo (netwerkcoördinator NIK Utrecht) in gesprek over kinderpalliatieve zorg 'Samenspel en borging'.

Webinar 3: Samenspel en borging

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.