Skip to main content
Home  › ... Ondersteuning › Belangrijke methodes & tools › IZP

Individueel Zorgplan

Als een kind palliatieve zorg nodig heeft, komt er veel op het gezin af. Kind, gezin en alle betrokken zorgverleners moeten op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken en wensen afspraken rondom de zorg, behandeling en kwaliteit van leven en sterven. Deze afspraken en wensen worden vastgelegd in het Individueel Zorgplan. 

Door een IZP te gebruiken kan de zorg thuis, in het ziekenhuis en in de eigen omgeving (zoals bijvoorbeeld op school) goed op elkaar aansluiten. Ook kan de zorg sneller en makkelijker van elkaar worden overgenomen, omdat iedereen goed geïnformeerd is.

Individueel Zorgplan

Hier vind je het IZP 3.0 en het zakboekje om te downloaden

Als een kind palliatieve zorg nodig heeft, dan komt er veel op het gezin af. De zorg voor het kind is intensief en wordt vaak door meerdere zorgverleners gegeven. Er is van alles te regelen. Kind en gezin, en ook alle betrokken zorgverleners, moeten op de hoogte zijn van de afspraken en wensen die gemaakt en uitgesproken zijn. Dit kan gaan over de zorg en behandeling van het kind, maar ook over de kwaliteit van leven en sterven. Deze wensen en afspraken worden vastgelegd in het Individueel Zorgplan.

Er is niet alleen oog voor de lichamelijke zorg voor het kind, maar juist ook voor de psychologische (gevoelens en gedachten), sociale (familie en vrienden), pedagogische (opvoeding en onderwijs) en spirituele (de manier waarop u in het leven staat) aspecten.

Naast de behandeling van lichamelijke klachten is ondersteuning op andere gebieden ook altijd nodig. Zo kunnen er bijvoorbeeld levensvragen spelen of vragen over de opvoeding. Het IZP is zo opgebouwd dat de behoefte aan zorg en ondersteuning op verschillende gebieden in kaart kan worden gebracht. Doordat het IZP onlosmakelijk verbonden is met het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is er ook aandacht voor veiligheid. Advance Care Planning gesprekken vormen de basis voor het invullen van het IZP. De richtlijn palliatieve zorg voor kinderen is als leidraad genomen voor het IZP.

Het doel is dat een IZP wordt opgesteld voor alle kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende diagnose binnen acht weken na diagnose of aanmelding bij een Kinder Comfort Team of zorgorganisatie die is aangesloten bij een Netwerk Integrale Kindzorg.

Een IZP wordt wanneer mogelijk met het kind en altijd samen met ouders opgesteld en herzien. Het IZP wordt in samenspraak opgestart en ingevuld door een betrokken kinderverpleegkundige en de hoofdbehandelaar of betrokken kinderarts. Deze hoofdbehandelaar of kinderarts is eindverantwoordelijk voor het opgestelde IZP.

Het invullen van een IZP is een proces dat gedurende het hele palliatieve traject (van diagnose tot overlijden) wordt aangevuld, geëvalueerd en waar nodig herzien. Er is altijd de mogelijkheid om afspraken bij te stellen of te wijzigen.

Aan de slag met het IZP

Ouders en verzorgers

Wil je weten of er voor jouw kind een Individueel Zorgplan opgesteld kan worden? Bespreek dit met de hoofdbehandelaar, behandelend kinderarts of kinderverpleegkundige. 

Zorgverleners

Ben je betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind en wil je het Individueel Zorgplan gebruiken? Download dan het IZP en bijbehorende zakboekje. 

Uitleg Individueel Zorgplan

Uitleg Individueel Zorgplan

 

Nieuws

Lees meer nieuws

Documenten

Wetenschappelijk onderzoek

Het IZP 3.0 is tot stand gekomen door middel van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door onderzoekers in UMC Groningen, in samenwerking met onderzoekers van UMC Utrecht en UMC Amsterdam. Naast deze onderzoekers waren Stichting Kind en Ziekenhuis, het Kenniscentrum voor Kinderpalliatieve zorg, alle Kinder Comfort Teams, alle regionale Netwerken Integrale Kindzorg en een ouderpanel betrokken. Wil je meer weten over dit onderzoek? Ga dan naar de onderzoekspagina.


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.