Skip to main content
Home  › ... Nieuws

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.


Het Individueel Zorgplan in 2022

De krenten in de pap. Terugblik op voelbare enthousiasme en toewijding.


In het voorjaar is in het kader van het IZP-project de testfase van het vernieuwde Individueel Zorgplan (IZP) gestart. We kijken terug op een jaar waar het enthousiasme en de toewijding van ouders en zorgprofessionals sterk voelbaar was. Enkele betrokkenen van het IZP-project delen hun hoogtepunten met ons!  

Bijzonder project
Tijdens de testfase is er voortdurend hard gewerkt om aan te sluiten bij de behoeften van zorgprofessionals en ouders. Om op laagdrempelig wijze te leren hoe je met een IZP werkt zijn er trainingen georganiseerd en is er een PowerPoint gepubliceerd waarin de meest gestelde vragen worden beantwoord. Zorgprofessionals kunnen zo snel aan de slag met een IZP.

“Het IZP-project is voor mij een bijzonder project. Denk maar aan een schip dat groot in omvang en complexiteit is en desondanks goed vooruitgaat! Volgens mij komt dat doordat mensen elkaar goed weten te vinden als het voor de voortgang nodig is en daarbij flexibel zijn. Door steeds bij te sturen houden we zicht op het eindpunt! Die momenten dat we bij moeten sturen zijn voor mij de krenten in de pap.” - Eduard Verhagen, kinderarts en hoogleraar kinderpalliatieve zorg

Fundament van proactieve zorg
Begin 2022 is het oorspronkelijke IZP op basis van input van ouders en zorgprofessionals gewijzigd naar IZP 2.0. In dit vernieuwde IZP is daardoor meer aandacht gekomen voor Advance Care Planning (ACP). Er is nu ruimte om de gezamenlijke doelen voor zorg en behandeling te beschrijven die in ACP-gesprekken met kind en ouders zijn besproken. Ook kunnen behandelbeperkingen en wensen en afspraken rondom het levenseinde genoteerd worden.

Een highlight van het IZP-project is voor mij het toegenomen bewustzijn dat ACP-gesprekken een fundament zijn voor proactieve kind- en gezinsgerichte zorg. Dit zie ik ook terug in het enthousiasme en de leergierigheid tijdens de ACP-trainingen.”
– Marijke Kars, senior onderzoeker

Niet te missen
Met maar liefst tien artikelen en interviews was het Individueel Zorgplan online niet te missen! En dat is ook belangrijk als we straks ons doel willen behalen: een IZP voor ieder kind met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening.

Het IZP-project is echt gaan leven. Dit was niet mogelijk geweest zonder de grote inzet van alle professionals en de steeds groter wordende bekendheid van het IZP.”  
– Chantal Joren, promovenda IZP-project

Betere zorg en grotere bewustwording
Door het gebruik van een IZP moet de zorg voor kind en gezin beter worden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de goede wisselwerking tussen praktijk en wetenschappelijk onderzoek én door de inzet van alle betrokkenen. 

“De wisselwerking tussen onderzoek en implementatie kreeg dit jaar echt goed vorm. Hierdoor kunnen we echt iets verbeteren in de zorg voor kind en gezin.”
– Judith Aris, postdoc onderzoeker kinderpalliatieve zorg

Binnen de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zien wij als netwerkcoördinatoren een grotere bewustwording rondom het bestaan van een IZP. Professionals spreken elkaar aan als er nog geen IZP is opgesteld en ouders worden er proactief op geattendeerd. Ook zien we een enorme betrokkenheid vanuit de professionals, ondanks de grote druk door COVID-19 en personeelstekorten binnen de kindzorg.”
– Chantal van der Velden, netwerkcoördinator NIK Zuidwest en NIK Zuidoost

“Het is mooi om als projectleider bij te kunnen dragen aan het optimaliseren van integrale zorg middels het doorontwikkelen van het IZP.”
– Ria Slingerland, projectleider IZP-project


Vooruitblik
Er is ook al veel om naar uit te kijken in 2023. Tot en met januari wordt aan de hand van interviews en vragenlijsten onderzocht wat de ervaringen van ouders en zorgprofessionals zijn met het IZP 2.0. Op basis van de resultaten zal IZP 2.0 verder doorontwikkeld worden naar het definitieve IZP 3.0, dat naar verwachting in het voorjaar van 2023 gebruikt kan worden.

Heeft jouw kind een Individueel Zorgplan 2.0? Of werk jij er als zorgverlener mee? Via www.izpproject.com is het nog mogelijk om je aan te melden voor de vragenlijst en/of interview via het aanmeldformulier voor ouders of zorgverleners. Je kunt ook meteen naar de vragenlijst via de link hieronder:

Vragenlijst voor ouders: https://redcap.link/sm1dpalh
Vragenlijst voor zorgverleners: https://redcap.link/bject134

Lees hier alles over het IZP.


Deel deze pagina

Mogelijk ook interessant


Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.