Skip to main content
Home  › ... Nieuws

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.


Het Individueel Zorgplan 2.0: wat is er precies veranderd?

Binnen het IZP-project wordt er onderzocht hoe het Individueel Zorgplan (IZP) in de kinderpalliatieve zorg verder doorontwikkeld én meer in gebruik genomen kan worden. 


Binnen het IZP-project wordt er onderzocht hoe het Individueel Zorgplan (IZP) in de kinderpalliatieve zorg verder doorontwikkeld én meer in gebruik genomen kan worden. In het najaar van 2021 is door middel van interviews en vragenlijsten aan ouders en zorgverleners gevraagd wat hun ervaringen zijn met het IZP. Op basis van deze resultaten is het IZP in samenwerking met een groep van meelezers, bestaande uit zorgverleners uit alle zorglijnen en ouders, aangepast naar het IZP 2.0. In dit artikel wordt uitgelegd wat er precies is veranderd.
 

Inhoud, vorm en proces
Uit de interviews en vragenlijsten is naar voren gekomen dat de inhoud, vorm en het proces van opstellen en werken met het IZP verbeterd kan worden. Inhoudelijk hebben er geen grote wijzigingen plaatsgevonden. Daarnaast is door de deelnemers aan het onderzoek benoemd dat de indeling van het IZP niet altijd logisch is en dat de verschillende onderwerpen beter in afzonderlijke hoofdstukken beschreven kunnen worden. Op basis hiervan is de hoofdstukindeling in het IZP is gewijzigd en er zijn er ook een aantal nieuwe hoofdstukken toegevoegd.


Gezamenlijke waarden, doelen en voorkeuren centraal
In IZP 2.0 is meer aandacht voor Advance Care Planning (ACP). Het oude hoofdstuk ‘Wensen en behoeften’ is verdeeld in drie hoofdstukken, waaronder het hoofdstuk ‘Waarden, doelen en voorkeuren’. Dit hoofdstuk geeft ruimte om de gezamenlijke doelen voor zorg en behandeling te beschrijven die in ACP-gesprekken met kind en ouders zijn besproken. De andere twee hoofdstukken zijn ‘Afspraken rondom de behandeling’ waarin behandelbeperkingen worden beschreven en ‘Levenseinde’, waarin ruimte is om wensen en afspraken rondom het levenseinde te noteren. Een ouder zei het volgende:

“Het stukje levenseinde lijkt hier wel erg kort. Voor ons waren dit belangrijke onderdelen.”

Een geheel nieuw hoofdstuk in het IZP 2.0 is ‘Palliatieve sedatie’. In dit hoofdstuk kunnen gemaakte afspraken rondom palliatieve sedatie beschreven worden. Een zorgverlener gaf in het onderzoek aan:

“Mis laatste levensfase: symptomen met adviezen waaronder palliatieve sedatie, medicatie voor bestrijden discomfort.”


Opstellen van en werken met het IZP
Rondom het proces van het opstellen en werken met een IZP kwamen veel vragen naar voren. Het was vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het IZP, wanneer het ingevuld kan worden en voor wie het IZP van toegevoegde waarde kan zijn. In overleg met verschillende zorgverleners zijn daarom procesafspraken opgesteld en beschreven in het bijbehorende zakboekje. In de komende maanden wordt tijdens de testfase onderzocht of de procesafspraken helpend zijn om met het IZP te werken.

Hoe nu verder?
Alle aanpassingen die in IZP 2.0 zijn gemaakt op inhoud, vorm en proces worden getest door het IZP in de praktijk te gebruiken. In het najaar van 2022 wordt IZP 2.0 geëvalueerd door de ervaringen van ouders en zorgverleners op te halen door middel van interviews en vragenlijsten. Hierin kunnen ouders en zorgverleners hun ervaringen met het IZP 2.0 delen met de onderzoekers. Op basis van de resultaten zal IZP 2.0 verder doorontwikkeld worden naar het definitieve IZP 3.0, dat naar verwachting in het voorjaar van 2023 gebruikt kan worden.

Lees meer.


Deel deze pagina

Mogelijk ook interessant


Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.