Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Onderzoek › IZP

Over het IZP onderzoek

Over het IZP onderzoek

In 2015 werd het Individueel Zorgplan (IZP) ontwikkeld op basis van de algemene aanbevelingen uit de richtlijn ‘Palliatieve zorg voor kinderen’ om afspraken en wensen rondom zorg, behandeling, en kwaliteit van leven en sterven vast te kunnen leggen.

Vanuit de praktijk kwam echter het signaal dat het IZP nog vaak laat in het ziekteproces werd opgesteld en nog niet voor alle kinderen. Daarom is in het kader van het IZP-Project onderzocht hoe het IZP verbeterd en meer in gebruik genomen kan worden. In nauwe samenwerking met ouders en zorgprofessionals is het IZP vernieuwd en zijn er procesafspraken opgesteld die het werken met en opstellen van een IZP eenvoudiger maken. 

Kernteam
Dr. Judith Aris (UMCG), Prof. dr. mr. Eduard Verhagen (UMCG), Drs. Chantal Joren (UMCG), Dr. Marijke Kars (UMCU), Prof. dr. Leontien Kremer (Amsterdam UMC), Drs. Hester Rippen (Stichting Kind en Ziekenhuis), Drs. Ria Slingerland (Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg), Drs. Meggi Schuiling-Otten (Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg), Chantal van der Velden (Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg) en Suzanne Hofman (UMCU). 

Contact: izpproject@umcg.nl 

Over het IZP onderzoek

Inhoud van het onderzoek

Het doel van het IZP-project was het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van zorg voor ieder kind met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en zijn of haar familie, door middel van het doorontwikkelen en implementeren van het IZP. Het project is in 2020 van start gegaan en heeft verschillende fases doorlopen om uiteindelijk in het voorjaar van 2023 het vernieuwde IZP te kunnen lanceren:

Fase 1: augustus 2020 – augustus 2021
In deze fase is het IZP onderzocht zoals die is opgesteld in 2015 (IZP 1.0). Aan de hand van vragenlijsten en interviews is onderzocht wat de ervaringen van ouders en zorgverleners zijn met het originele IZP.

Fase 2: september 2021 – september 2022
Op basis van de onderzoeksresultaten is het originele IZP herschreven naar IZP 2.0. Deze werd getest in de praktijk door ouders en zorgverleners. 

Fase 3: oktober 2022 – februari 2023
IZP 2.0 is in deze fase geëvalueerd. Aan de hand van interviews en vragenlijsten werd weer onderzocht wat de ervaringen van ouders en zorgverleners zijn. 

Fase 4: maart – april 2023
Dit is de laatste fase van het IZP-project. Op basis van de onderzoeksresultaten werd IZP 2.0 aangepast naar IZP 3.0. Dit is de definitieve versie die in de praktijk wordt gebruikt. 

Wil je meer weten over het IZP-project? Op dit moment worden er wetenschappelijke artikelen geschreven over de resultaten en inzichten van het project. Deze artikelen zullen op onze website gepubliceerd worden zodra ze beschikbaar zijn.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek werd gedaan door onderzoekers in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), in samenwerking met onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Universitaire Medische Centra Amsterdam (UMC Amsterdam). Naast deze onderzoekers waren Stichting Kind en Ziekenhuis, het Kenniscentrum voor Kinderpalliatieve zorg, alle Kinder Comfort Teams (KCT), alle regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en een ouderpanel betrokken bij het onderzoek. Het IZP-project is gefinancierd door ZonMw.

Onze dank gaat uit naar:

  • Alle ouders en zorgprofessionals die deel hebben genomen aan de interviews en vragenlijsten.
  • De leden van de kerngroep en werkgroepen die een grote bijdrage hebben geleverd aan het doorontwikkelen en implementeren van het IZP.
  • Alle ouders en zorgprofessionals die het IZP getest hebben in de praktijk.
  • Iedereen die heeft meegedacht en meegeholpen bij de uitvoering van het IZP-project.

 


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.