Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Projecten › Programma NPPZII

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II - Kind en Jongere (NPPZII)

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II - Kind en Jongere (NPPZII)

Het vergroten van de maatschappelijke bewustwording over kinderpalliatieve zorg, en proactieve zorg en ondersteuning voor kind en gezin beschikbaar maken. Dat zijn de hoofddoelen van NPPZ II – Kind en Jongere. 


 

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II - Kind en Jongere (NPPZII)

Voor ieder kind en gezin op de juiste plek

Met dit programma willen we de kwaliteit van leven en sterven van ernstig zieke kinderen, jongvolwassenen en hun gezinnen verder te verbeteren. Met de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging.

Het doel van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II is om de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren. Als onderdeel van het programma voert het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, in samenwerking met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de regie over het deelprogramma dat is gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg voor kinderen en jongvolwassenen.

In het NPPZ II staan de wensen, waarden en behoeften van kinderen en adolescenten met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte/aandoening en hun gezinnen centraal. Zij participeren in het programma. Met hun unieke kennis, ervaring en specifieke ervaringsdeskundigheid dragen ze bij om de zorg verder te verbeteren en te laten aansluiten op de behoeften van kind en gezin. We bewaken dat we hen niet onnodig belasten. De verbetering van kinderpalliatieve zorg is vormgegeven in een programma met 8 projecten. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.