Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Projecten › Bekostiging & organisatie

Bekostiging & organisatie

Onderzoek knelpunten in de bekostiging en organisatie van adolescenten en vertaling naar de werkagenda.

Om meer zicht te krijgen op knelpunten, zowel op bekostiging als organisatie van de zorg en ondersteuning, zodra een jongere 18 jaar wordt, is er 2022 in opdracht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) een onderzoek gestart. Zo krijgen we ook vanuit het ouder- en kindperspectief meer inzicht in wat de zorgverlening inhoudt, wat de omvang van de mogelijke zorgval is die deze overgang met zich meebrengt en tegen welke (systeem)knelpunten jongvolwassenen en ouders aanlopen als het gaat om het organiseren, beschikbaar hebben en financieren van integrale zorg en ondersteuning bij en na de overgang naar het 18e levensjaar.

 

Bekostiging & organisatie

Wat is het doel van het project?

Omzetten van de uit onderzoek en praktijk gebleken knelpunten op het gebied van organisatie van zorg. Beschikbaarheid van zorg, financiering van zorg en kennishiaten naar een landelijke werkagenda.

Welke stappen worden er gezet?

Uitvoering van de Landelijke Werkagenda waarin oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten worden uitgewerkt en verankerd in beleid en bekostiging en doorvertaald naar de praktijk.

Welke resultaten zijn er al behaald?

  • De landelijke werkagenda 2023- 2026 is vastgesteld met betrokken stelselpartijen. 
  • Er is een projectleider aangetrokken en gestart en een prioritering aangebracht.
  • Opbrengsten van verdiepende analyse worden nu opgehaald en kunnen in 2024 vertaald worden voor een vervolg.
  • Feiten en rechtskaders worden nu beschreven en verkenningsfase financiering nazorggesprekken is gestart.

Wie zijn er betrokken bij het project?

VWS, ZN, NZa, PZNL, NVZ, NVK, CIZ, NFU, V&VN, VNG, Binkz en patiëntenvertegenwoordiging.


Landelijke Werkagenda

 

Vragen of contact

Voor vragen over dit project kan je contact opnemen met:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.