Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Projecten › Herziening expertisegebied Casemanagement

Herziening expertisegebied Casemanagement

De functionaliteit van casemanager moet beschikbaar komen voor alle gezinnen met een kind met een complexe zorgvraag. Casemanagers begeleiden hen in de overgang van ziekenhuis naar huis. Ook zijn zij een belangrijke schakel gebleken in de eerste ondersteuning van gezinnen bij het organiseren van zorg thuis.

Herziening expertisegebied Casemanagement

In 2016 heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg samen met de V&VN Kinderverpleegkunde expliciet voor kinderverpleegkundigen het ‘expertisegebied casemanager kinderpalliatieve zorg’ ontwikkeld. Dit is ook geïmplementeerd binnen de acht Kinder Comfort Teams in de academische ziekenhuizen. Omdat gezinnen veelal zorg uit alle wettelijke kaders nodig hebben en de impact van de versnippering binnen ons zorgstelsel helaas groot is, hebben gezinnen veelal zorg uit alle wettelijke kaders nodig. De complexiteit die dit voor ouders met zich meebrengt, maakt een herziening van het expertiseprofiel en uitbreiding naar de zorg thuis noodzakelijk.

Wat is het doel van het project?

Het komen tot een expertiseprofiel voor de functie van casemanager voor zowel 1e, 2e en 3e lijns kinderpalliatieve zorg. Duurzame verankering van deze functie in beleid en bekostiging. 
Implementatie in het werkveld van de medische kindzorg. 

Welke stappen worden er gezet?

Afgelopen periode zijn we bezig geweest, in samenwerking met jb Lorenz, met een brede verkenning van de werkelijke en wenselijke situatie. We hebben dit gedaan door focusgroepen met ervaringsdeskundigen, focusgroep met casemanagers, copiloten, cliëntondersteuners ed., vragenlijst onder zorgprofessionals zowel werkzaam in de kindzorg als in de volwassenenzorg en door bureauonderzoek. De resultaten hiervan worden samengevat in een rapport, dat zal in november '23 worden opgeleverd.

Welke resultaten zijn er al behaald?

Momenteel zijn we vooral aan het onderzoeken hoe we casemanagement het beste kunnen gaan vormgeven, kunnen samenwerken en verder kunnen verstevigen. Van daaruit gaan we verder met het vaststellen van de wenselijke situatie en hierin samen stappen zetten om dit te kunnen gaan bereiken.

Wie zijn er betrokken bij het project?

Ervaringsdeskundigen, casemanagers vanuit KCT, copiloten, cliëntondersteuners. De komende tijd zullen we steeds meer mensen gaan betrekken bij de verder vormgeving en implementatie.

Handige links:

 

Vragen of contact

Voor vragen over dit project kan je contact opnemen met:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.