Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Projecten › Aansluiting cliëntprofielen

Aansluiting cliëntprofielen

Borging aansluiting cliëntprofielen wijkverpleging medische kindzorg en volwassenenzorg

Profielen voor de medische kindzorg en de profielen voor de volwassenenzorg worden op dit moment los van elkaar ontwikkeld en geïmplementeerd. Een eerste analyse heeft uitgewezen dat deze profielen niet op elkaar aansluiten. Dit leidt met grote waarschijnlijkheid tot ernstige knelpunten in de overdracht van palliatieve kinderen. Binnen dit project zal de NZa met de (leden van de) Branche Integrale Kindzorg en de beroepsverenigingen en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg toewerken aan aansluiting tussen cliëntprofielen medische kindzorg en wijkverpleging volwassenen.

Aansluiting cliëntprofielen

Wat is het doel van het project?

Realisering van de aansluiting tussen clientprofielen medische kindzorg en wijkverpleging volwassenen.

Welke stappen worden er gezet?

Uitvoeren van een risicoanalyse, beschrijven van de bijbehorende zorgpaden, realiseren van de daadwerkelijke aansluiting tussen de clientprofielen medische kindzorg en wijkverpleging volwassenen. Komen tot een advies voor bekostiging passend bij de complexiteit van de doelgroep.

Welke resultaten zijn er al behaald?

De cliëntprofielen zijn nog in ontwikkeling; zowel de cliëntprofielen volwassenen als de medische kindzorg. Vanuit NZa is een onderzoek gestart o.l.v. HMM voor de cliëntprofielen medische kindzorg. Op basis van de zorgbehoefte, de lacunes in het zorgaanbod en de bekostigingsmogelijkheden wordt geanalyseerd wat er nodig is de zorg bij de jongeren 18+ te borgen. De volwassenprofielen zijn uitgesteld.

Wie zijn er betrokken bij het project?

NZa, Binkz, Agora en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

Vragen of contact

Voor vragen over dit project kan je contact opnemen met:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.