Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Beleid en bekostiging › Landelijke werkagenda

Landelijke Werkagenda Palliatieve Zorg Kind en Jongere 2023 t/m 2026

In de Landelijke Werkagenda Palliatieve Zorg Kind en Jongere 2023 t/m 2026 staan stappen die we willen zetten om de kinderpalliatieve zorg te verbeteren.

Hierin staan knelpunten die kinderen, ouders en professionals dagelijks ervaren, verdeeld over vier pijlers: organisatie van leven en zorg, beschikbaarheid van zorg, financiering van zorg & kennis en kunde. Een aantal van deze activiteiten komt ook terug in het Strategisch Meerjarenplan 2022-2024 van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. We hebben de werkagenda opgesteld in samenwerking met zowel branche- en beroepsverenigingen binnen de kindzorg en met onder meer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Samen zetten we ons in voor de uitvoering van de werkagenda.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.