Skip to main content
Home  › ... Ondersteuning › Belangrijke methodes & tools › Connect

In gesprek met ouders over betekenisgeving en levensvragen

Hoe zorg ik ervoor dat ouders van ernstig zieke kinderen goed ondersteund worden bij betekenisgeving en levensvragen? Hier vind je informatie en handreikingen voor betrokkenen in de kinderpalliatieve zorg.


In gesprek met ouders over betekenisgeving en levensvragen

Aandacht voor betekenisgeving

Wanneer ouders te maken krijgen met een ernstige ziekte of overlijden van een kind, kan hun wereld zo op zijn kop worden gezet dat ze vragen krijgen die te maken hebben met betekenisgeving.

De toekomst die ze voor zichzelf en hun kind zagen verandert volledig, en het kost soms moeite en tijd om weer nieuwe betekenis aan hun leven te kunnen geven. Het kan ouders helpen als hun zorgverleners aandacht hebben voor vragen en behoeften rond betekenisgeving, en tijdig signaleren wanneer extra ondersteuning nodig is.

Op deze pagina vind je uitleg en handreikingen over het ondersteunen van ouders bij betekenisgeving en levensvragen wanneer zij te maken krijgen met een ernstige ziekte of een mogelijk overlijden bij hun kind. De inzichten en handreikingen op deze site komen voort uit het CONNECT-onderzoek, een samenwerkingsproject van het UMCU, het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, de Netwerken Integrale Kindzorg en de UVH. Dit project werd gefinancierd door ZonMw.

Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan betekenisgeving en levensvragen?

Aandacht voor betekenisgeving hoort bij palliatieve zorg. Het doel van kinderpalliatieve zorg is om kinderen en hun naasten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bieden en hun lijden van fysieke, psychosociale én spirituele aard te verlichten. Dat betekent dat zorgverleners niet alleen een verantwoordelijkheid hebben om kinderen, maar ook om het gezin om het kind heen zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te begeleiden.

Het op tijd aandacht besteden aan betekenisgeving kan ouders:

  • Helpen om de periode tijdens en na de ziekte van hun kind zo waardevol mogelijk in te vullen
  • Voorkomen dat ouders uitvallen doordat zij niet goed meer in staat zijn de zorg voor hun kind te dragen
  • Conflicten tussen ouders en/of tussen ouders en zorgverleners voorkomen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.