Skip to main content
Home  › ... Nieuws

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.


Kinderpalliatieve zorg in nieuw opleidingsaanbod

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft meegewerkt aan het CZO Flex Level project. Doel: opleidingen beter aan laten sluiten bij de praktijk. Kinderpalliatieve zorg is geborgd in 6 EPA’s.


Er bestaat op dit moment een disbalans tussen het huidige aanbod van verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO) en medisch ondersteunende opleidingen (MOO) enerzijds en de veranderende behoeften van de zorg anderzijds. Het zorgaanbod is steeds gedifferentieerder geworden. Dit vraagt om specifieker gespecialiseerde zorgprofessionals en daarmee om een ander soort opleidingen. Het huidige stelsel van CZO1-opleidingen maakt dat professionals minder adequaat mee kunnen bewegen met de (steeds) veranderende eisen die aan hen gesteld worden. Om dit te veranderen is er een project gestart.


CZO Flex Level project

Het CZO Flex Level project is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Vanuit dit project wordt gewerkt aan duurzame verbetering van het opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel in Nederland. Dit moet beter aansluiten bij de behoeften in de zorgsector. Deze doelstelling wil men behalen door het realiseren van een modulair stelsel dat met de veranderingen in de zorg kan meebewegen. 

Competentiegericht opleiden op de werkplek

Dit modulaire stelsel is opgebouwd uit zogenaamde ‘EPA’s (Entrustable Professional Activities), in het Nederlands te vertalen als ‘toe te vertrouwen professionele activiteiten’. Deze EPA’s geven een concrete invulling aan competentiegericht opleiden op de werkplek. Essentieel in dit concept is de gedachte dat een begeleider een student pas professionele activiteiten toevertrouwt om zelfstandig uit te voeren op het moment dat de student heeft laten zien daarin voldoende competent te zijn.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg vertegenwoordigd in klankbordgroep

Om voldoende externe reflectie te garanderen en daarmee de kwaliteit van het materiaal te verhogen, is gewerkt met een klankbordgroep. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg was deelnemer in de klankbordgroep voor de werkgroep ‘Themacluster Moeder & Kind’. Dit om kinderpalliatieve zorg in het opleidingsaanbod te borgen. Er was aanvankelijk veel twijfel vanuit het project of er een aparte EPA voor palliatieve zorg moest komen binnen de verschillende opleidingen. Er werd gesuggereerd dat palliatieve zorg in het klinisch proces hoort te zitten (verweven in andere EPA’s). Maar kinderpalliatieve zorg is een andere manier van redeneren en vraagt meer inzicht, kennis en kunde van de student. Gelukkig hebben de vele feedbackrondes hun vruchten afgeworpen.

Resultaat bijdrage Kenniscentrum: 6 aparte palliatieve EPA’s

Eind april is het eindverslag van de ‘Themacluster Moeder & Kind’ verschenen. Het Kenniscentrum is geraadpleegd voor de EPA’s palliatieve zorg die zowel bij de obstetrie-, kinder- als HCN-/ICN-2, HCK-/ICK-3 verpleegkundige beschreven worden. Dit betekent dat kinderpalliatieve zorg geborgd is binnen maar liefst zes aparte EPA’s. Een prestatie waar we trots op mogen zijn!

Voor vragen of voor verdere details over de EPA’s kun je contact opnemen met Mara van Stiphout, beleidsadviseur Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

CZO = Het College Zorg Opleidingen. Het CZO houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. Het CZO toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. (bron: www.czo.nl)
highcare-neonatologieverpleegkundig / intensivecare-neonatologieverpleegkundige
highcare-kinderverpleegkundige / intensivecare-kinderverpleegkundige

Deel deze pagina

Mogelijk ook interessant


Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.