Skip to main content
Home  › ... Nieuws

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.


Pedagogiek studenten aan de slag

Tachtig derdejaars studenten hebben gekozen om zich te verdiepen in het belang van ondersteuning aan ernstig zieke kinderen en hun gezinnen vanuit de pedagogische context.


Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is in het studiejaar 2020-2021 een samenwerking aangegaan met de opleiding Pedagogiek van de Haagse Hogeschool. Pedagogische ondersteuning is immers een belangrijk element in de integrale kindzorg. Tachtig derdejaars studenten hebben gekozen om zich te verdiepen in het belang van ondersteuning aan ernstig zieke kinderen en hun gezinnen vanuit de pedagogische context.

 

Achtergrond

"Hoe ga je als Medisch Pedagogisch Zorgverlener om met heftige gebeurtenissen?" - vraag van een student

Kinderen hebben hun eigen manier van omgaan met en het beleven van het feit dat zij ernstig ziek zijn. Ook worden zij soms niet meer beter. Het is van groot belang om hier recht aan te doen en om hier zorgvuldig mee om te gaan. Als pedagoog leer je om een kind serieus te nemen en te helpen opgroeien met mogelijkheden en beperkingen, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd, ontwikkelingsniveau en cognitief vermogen. Ook de impact van de ziekte op de ouders en broers en zussen (brussen) verdient de nodige aandacht. Net als de vraag hoe zij het beste ondersteund kunnen worden. De module “Begeleiding van ernstig zieke kinderen en hun gezinnen” biedt kennis en vaardigheden om als pedagoog het begeleiden en ondersteunen van ernstig zieke kinderen (ook in de palliatieve en terminale fase) en hun gezinnen, samen met andere (zorg)professionals, vorm te kunnen geven.

Implementatie

“Wat een praktische en inzetbare middelen ontwikkelden deze studenten. Mooi om de presentatie bij te wonen!” – expert gastdocent na afloop van de eindpresentaties.

In de periode februari-april 2021 (blok 3) is de module geïmplementeerd. De lessencyclus bestond uit 8 wekelijkse werkcolleges met thema’s als: Inleiding op het theoretisch kader zorg en ondersteuning aan ernstige zieke kinderen en hun gezinnen, Impact slecht nieuws gesprek, Communicatie met kind en gezin, Brussen en emoties, Samenwerking met zorgprofessionals en voorbeelden uit de praktijk. 

Daarnaast heeft het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Holland Rijnland opdrachten verzameld uit het werkveld waar de studenten concreet mee aan de slag konden. Het eindproduct moet een concrete oplossing zijn voor een knelpunt of hiaat dat aansluit bij - of dient ter verbetering van - de zorg en ondersteuning aan ernstig zieke kinderen en hun gezinnen, waarbij de pedagogische context het uitgangspunt vormt. Tevens moet het product vernieuwend zijn voor de beroepspraktijk. Zo had de afdeling Medisch Pedagogische Zorg (MPZ) uit het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag onder andere de vraag: Hoe kan het MPZ van het Juliana Kinderziekenhuis ouders ondersteunen om met hun beperkte tijd toch ook aandacht te hebben voor de brusjes? De studenten hebben een folder ontwikkeld die in het ziekenhuis kan worden opgehangen en ouders steeds weer even opmerkzaam maakt waar ze op kunnen letten bij de broers en zussen. Tevens hebben ze een flyer ontwikkeld en een eerste opzet gemaakt van een zogeheten ‘brussenbox’, oftewel een doosje met inhoud om mee te geven aan ouders om hen te ondersteunen in hun aandacht voor brussen. 

Samen met de praktijk

“Indrukwekkend”, “Komt binnen”, “Met de praktijkvoorbeelden bij de theorie gaat het leven” en “Knap hoe u er zo goed en open over kan praten” – enkele reacties van studenten.


De lessen zijn gegeven door experts en deskundigen uit het werkveld en door ervaringsdeskundigen die hun verhaal deelden met de studenten. Tevens hebben Leandra Beeloo (netwerkcoördinator van het NIK Holland Rijnland) en Marjolein Koot (opleidingscoördinator Hoger onderwijs Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg) ook een les verzorgd en ze hebben alles rondom de lessen gefaciliteerd. Twee docenten van de opleiding Pedagogiek werden vrijgemaakt om de lessen te volgen om zo via een train-de-trainer principe getraind te worden om (een deel van) de lessen zelf te gaan geven in het volgende blok en organisatorisch de zaken binnen de Haagse Hogeschool te organiseren. 

Blok 4 is gestart

Inmiddels is blok 4 gestart en zijn twee groepen derdejaars studenten begonnen met het volgen van de 8 werkcolleges en werken zij aan hun groepsopdracht en individuele opdracht van de module. Op basis van de eindproducten van de studenten uit blok 3 zijn een aantal opdrachten verder aangescherpt en zijn er een aantal nieuwe opdrachten bijgekomen. Bijvoorbeeld een opdracht vanuit Vilans rondom de vraag hoe studenten, professionals (pedagogen, verpleegkundigen, etc.) en ouders samen kunnen leren van ervaringsverhalen.
 
Ben je geïnteresseerd om het vak ”Begeleiden van ernstige zieke kinderen en hun gezinnen” ook een plek te geven in jullie onderwijsaanbod, neem dan contact op met Marjolein Koot via m.koot@kinderpalliatief.nl.


Deel deze pagina

Mogelijk ook interessant


Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.


Er is een fout opgetreden. Fout: avt.Action Form_V1 is op dit moment niet beschikbaar.