Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Projecten › Digitalisering van het herziene Individuele Zorgplan (IZP)

Digitale gegevensuitwisseling in de kinderpalliatieve zorg

Wanneer een kind een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening heeft, komt er veel op het gezin af. Proactieve zorgplanning is hierbij helpend, waarbij je samen praat over wat je belangrijk vindt in de zorg en behandeling voor kind en gezin en wat de verwachtingen en wensen zijn voor de toekomst. Dit leg je vast in het Individueel Zorgplan (IZP). De uitwisseling van deze belangrijke informatie tussen vele betrokken zorgverleners en het gezin verloopt soms moeizaam, en vraagt om een herziening. Een digitale oplossing, toegankelijk voor allen betrokken bij het zorgnetwerk rondom kind en gezin.

Digitale gegevensuitwisseling in de kinderpalliatieve zorg

De kwaliteit van zorg verbeteren door digitale gegevensuitwisseling

Sinds 1 juli 2023 moeten medische gegevens elektronisch uitgewisseld worden. In de afgelopen jaren is vanuit verschillende projecten steeds duidelijker naar voren gekomen dat er knelpunten bestaan op het gebied van digitale samenwerking.

Om de (digitale) samenwerking rondom het kind en gezin te verbeteren, en daarmee ook de kwaliteit van zorg te verhogen, gaan we de komende vier jaar werken naar volledig digitale gegevensuitwisseling in de kinderpalliatieve zorg. Na een verkenning van knelpunten wordt een digitale oplossing bedacht die in een pilot wordt getoetst. Wanneer deze pilot slaagt, zorgen we ervoor dat er een plan ligt om de oplossing uit te rollen over heel Nederland.Stap voor stap

In drie fasen gaan we de komende vier jaar werken aan digitale gegevensuitwisseling.

Verkenningsfase – tot 1 juni 2024

Stapsgewijs worden de huidige situatie, de knelpunten en de wensen en eisen in beeld gebracht door te luisteren naar de eindgebruikers. Binnen de groep eindgebruikers onderscheiden we vier groepen in een specifieke rangorde;

  1. Kind en gezin
  2. Zorgverleners
  3. Zorgorganisaties
  4. Onderzoekers

 

In deze fase wordt ook het definitieve plan voor de volgende twee fasen gemaakt.


Voorbereidings- en ontwerpfase

Met de wensen en eisen van de eindgebruiker centraal wordt de digitale oplossing ontworpen. Ook wordt een plan voor de pilot gemaakt.

Implementatiefase

In deze fase wordt de pilot uitgevoerd met de digitale oplossing. Deze wordt geëvalueerd, en op basis daarvan wordt een plan ontwikkeld voor de uitrol over Nederland.

Samenwerkingspartner

Stichting CareCodex is een stichting zonder winstoogmerk die publieke belangen veilig wil stellen ten aanzien van dataprivacy, data veiligheid en zelfbeschikking voor de individuele burger/patiënt/cliënt. De stichting begeleidt partijen om te komen tot werkbare oplossingen die breed gedragen worden, leveranciersonafhankelijk zijn, die de toegang tot data bij onafhankelijke, niet-commerciële partijen legt, en de regie over deze data bij de burger/patiënt/cliënt zelf.

Stichting CareCodex

Informatie over digitale gegevensuitwisseling in de kinderpalliatieve zorg

In een Individueel Zorgplan staan de wensen en behoeften van kind en gezin beschreven. Deze uitgangspunten zijn leidend voor het integraal en transmuraal samenwerken van alle zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn. Het IZP moet altijd beschikbaar zijn voor het gezin en alle betrokken zorgverleners, waarbij het kind en gezin de regie hebben.


Vragen of contact

Voor vragen over dit project kan je contact opnemen met:


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.