Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Projecten › Digitalisering van het herziene Individuele Zorgplan (IZP)

Digitalisering van het herziene Individuele Zorgplan (IZP)

Het is van belang dat kinderen, adolescenten en hun gezinnen ondersteuning ervaren bij vroegtijdige zorgplanning en de inzet van de juiste zorg op het juiste moment. Doel is dat alle gezinnen met een ernstig ziek kind/jongvolwassene vanaf de diagnose van een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte over een digitaal IZP beschikken.

Zorgverleners moeten bekwaam en deskundig zijn om vroegtijdige zorgplanning vorm te geven en te verankeren in het IZP. 

Digitalisering van het herziene Individuele Zorgplan (IZP)

Wat staat er in het IZP?

Daarin staan de wensen en behoeften van kind en gezin beschreven. Deze uitgangspunten uit het IZP zijn leidend voor het integraal en transmuraal samenwerken van alle zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn. Het IZP moet altijd beschikbaar zijn voor het gezin en alle betrokken zorgverleners, waarbij het kind/de jongere en gezin de regie hebben. 

Wij willen bereiken dat er voor elk kind en gezin in de palliatieve zorg een integraal, domein overstijgend IZP beschikbaar is. Deze moet voor zorgverleners en gezin altijd beschikbaar en up-to-date zijn. Daarnaast is de digitalisering van dit plan een vereiste.

 

 

Vragen of contact

Voor vragen over dit project kan je contact opnemen met:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.