Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Projecten › Co-IMPACT

Advance Care Planning

Advance Care Planning

Advance Care Planning (ACP) gaat over het samen praten over waarden, voorkeuren, wensen en behoeften. En is daarmee hét hart van gezinsgerichte zorg.


 

Advance Care Planning

Hoe praat je over voorkeuren, wensen en behoeften?

ACP-gesprekken worden vertaald naar concrete doelen van zorg en behandeling. Om dit in de praktijk te brengen is er in 2020 een toolkit ontwikkeld die verschillende middelen biedt voor kinderen, ouders en zorgverleners om het gesprek aan te gaan: IMPACT.

"IMPACT helpt ouders en kinderen doelen te stellen voor de toekomst. Ook als die toekomst niet lang meer duurt." - Marijke Kars, Senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het UMC Utrecht

 

Voor kinderen met een levensduurbedreigende aandoening en hun gezin kent de toekomst veel onzekerheden. Gesprekken over welke zorg en behandeling in de toekomst passen bij het kind en gezin vinden bij voorkeur vroegtijdig plaats om kind, gezin en zorgverleners voor te bereiden op de toekomst. Zo kan de beste en meest passende zorg en behandeling voor het kind gerealiseerd worden. Vroegtijdige zorgplanning (ook wel advance care planning, ACP, genoemd) vindt binnen de kinderpalliatieve zorg beperkt, maar in toenemende mate plaats. Zorgverleners, kinderen en ouders voelen zich in proactieve zorgplanning gesteund door het gebruik van IMPACT.

Om de IMPACT toolkit breder te laten landen in de kindergeneeskunde en direct ook door te ontwikkelen is het vierjarig vervolgonderzoek Co-IMPACT van start gegaan in september 2023. Co-IMPACT moet ervoor zorgen dat vroegtijdige zorgplanning in de praktijk gebruikt kan worden bij ieder kind, ongeacht zijn of haar diagnose, ziektefase of sociaal-culturele achtergrond.

Voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en hun ouders is het belangrijk dat zij een goede kwaliteit van leven hebben en zorg ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. ZonMw financiert vanuit het programma Palliantie II onderzoek naar meer kennis bij zorgverleners en hulpverleners over hoe, waar en wanneer zij kinderpalliatieve zorg horen te geven. 

Meer informatie over IMPACT

Meer nieuws over Co-IMPACT

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.