Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Beleid en bekostiging › KIEZO

Kinderen van Ernstig Zieke Ouders

Vanuit het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zetten wij ons al jaren in voor zieke kinderen en hun gezinnen. Sindskort is daar de zogeheten KIEZO-doelgroep bijgekomen: Kinderen van Ernstig Zieke Ouders. Voor de kinderen van een ernstig zieke ouder is momenteel namelijk weinig aandacht binnen de palliatieve zorg. 


 

 

Kinderen van Ernstig Zieke Ouders

Begeleiding van kinderen

Iedereen kan zich inbeelden dat een ziekteperiode en mogelijk overlijden van een ouder enorme impact heeft op het leven van een kind. Gedacht kan worden aan eventuele lichamelijke, sociale, emotionele en cognitieve gevolgen. Goede ondersteuning en begeleiding van deze kinderen heeft niet alleen waarde voor de kinderen van nu, maar is ook van grote betekenis voor de volwassen mensen die zij in de nabije toekomst zullen worden. Onze bestuurder Meggi Schuiling-Otten is onderdeel van de Werkgroep KIEZO, die zich ervoor inzet dat er tijdens de begeleiding van de palliatieve patiënt/ouder ook oog is voor kinderen als naasten.

Flyer Impuls Geestelijke Verzorging

De subsidie Impuls Geestelijke Verzorging Thuis biedt financiële ondersteuning aan gezinnen wanneer zij gebruik willen maken van een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider. Belangrijk is dat deze subsidieregeling niet alleen ingezet kan worden voor familieleden van ernstig zieke kinderen, maar ook voor de kinderen van (een) zieke ouder(s). De coördinatoren van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) kunnen kinderen die een ouder gaan verliezen of zijn verloren verder helpen met het contact met een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider.

Position Paper

Het position paper van de Werkgroep KIEZO vormt de eerste stap op weg naar de erkenning van het hiaat in onze gezondheidzorg: het vergeten van de KIEZO-doelgroep. Hierin worden de begeleidings- en ondersteuningsbehoeften van de KIEZO-doelgroep nader beschreven en worden enkele aanbevelingen gedaan om het hiaat te verkleinen, bijvoorbeeld het belang van een systematische kijk op de gezinnen en specifieke scholing. Het position paper “Ik doe er toch ook gewoon toe?” roept overheden, beleidsmakers en zorgverleners op om oog te hebben voor de kinderen van ernstig zieke ouders.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.