Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Beleid en bekostiging › KIEZO

Kinderen van Ernstig Zieke Ouders

Vanuit het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zetten wij ons al jaren in voor zieke kinderen en hun gezinnen. Sindskort is daar de zogeheten KIEZO-doelgroep bijgekomen: Kinderen van Ernstig Zieke Ouders. Voor de kinderen van een ernstig zieke ouder is momenteel namelijk weinig aandacht binnen de palliatieve zorg. 


 

 

Kinderen van Ernstig Zieke Ouders

Begeleiding van kinderen

Iedereen kan zich inbeelden dat een ziekteperiode en mogelijk overlijden van een ouder enorme impact heeft op het leven van een kind. Gedacht kan worden aan eventuele lichamelijke, sociale, emotionele en cognitieve gevolgen. Goede ondersteuning en begeleiding van deze kinderen heeft niet alleen waarde voor de kinderen van nu, maar is ook van grote betekenis voor de volwassen mensen die zij in de nabije toekomst zullen worden.

Heb jij ook oog voor de kinderen van ernstig zieke ouders?

Als een ouder ernstig ziek is, heeft dat een grote invloed op het gezin. Naast de zorg die gericht is op deze ouder, is goede ondersteuning en begeleiding van kinderen erg belangrijk.

Heb jij ook oog voor de kinderen van ernstig zieke ouders?

Flyer Impuls Geestelijke Verzorging

De subsidie Impuls Geestelijke Verzorging Thuis biedt financiële ondersteuning aan gezinnen wanneer zij gebruik willen maken van een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider. Belangrijk is dat deze subsidieregeling niet alleen ingezet kan worden voor familieleden van ernstig zieke kinderen, maar ook voor de kinderen van (een) zieke ouder(s). De coördinatoren van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) kunnen kinderen die een ouder gaan verliezen of zijn verloren verder helpen met het contact met een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider.

Advies en praktische handvatten

Van elke zorgprofessional en alle hulpverleners in het sociale domein vraagt het om oog te hebben voor het hele gezin. Op de KIEZO pagina vind je adviezen en praktische handvatten. Deze helpen jou om in te kunnen schatten welke ondersteuning nodig is. Het is belangrijk om vanuit je professie te kijken naar de kleine stappen die er mogelijk zijn om deze ouders en kinderen op weg te helpen in deze ingrijpende tijd.

 

Meer informatie

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.