Skip to main content
Home  › ... Nieuws

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.


Nieuwe onderwijsmodule over het begeleiden van ernstig zieke kinderen en hun gezinnen.

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg ontwikkelt samen met de Hbo-opleiding Pedagogiek aan de Haagse Hogeschool een nieuwe onderwijsmodule voor pedagogen in opleiding over het begeleiden van ernstig zieke kinderen en hun gezinnen.


Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg ontwikkelt samen met de Hbo-opleiding Pedagogiek aan de Haagse Hogeschool en met nauwe betrokkenheid van het werkveld een nieuwe onderwijsmodule voor pedagogen in opleiding over het begeleiden van ernstig zieke kinderen en hun gezinnen.

Een pedagoog komt in zijn/haar werk situaties tegen waarbij kinderen ernstig ziek zijn en soms zelfs komen te overlijden aan de gevolgen van de ziekte. Bij deze situaties is het van belang om kinderen, hun ouders en eventuele broer(s) en zus(sen) bij dit proces te ondersteunen en te begeleiden. In de nieuw ontwikkelde module maken studenten kennis met deze bijzondere vorm van begeleiding en worden ze voorbereid op dit type werkzaamheden doordat ze zowel de benodigde kennis als vaardigheden krijgen aangereikt.

Inhoud onderwijsmodule

Kinderen hebben hun eigen manier van omgaan met en het beleven van hun ziekte en het soms ook niet meer beter kunnen worden. Hun reacties zullen mede bepaald worden door hun leeftijd, ontwikkelingsniveau en cognitief vermogen. In elke fase is het van belang recht te doen aan de beleving van het betreffende kind en hier zorgvuldig mee om te gaan.

De onderwijsmodule biedt kennis en vaardigheden aan studenten pedagogiek om in de toekomst als praktiserend pedagoog - bijvoorbeeld werkzaam in een (kinder) ziekenhuis, medisch kinderdagverblijf, dagcentrum, JGT team of zelfs binnen het onderwijs - de nodige begeleiding en ondersteuning voor deze kinderen en gezinnen te bieden, samen met andere (zorg)professionals.

De module bestaat uit een zestal thema’s; inleiding, impact slecht nieuwsgesprek, communicatie met kind en gezin, brussen en emoties, informatie verwijzing en praktische samenwerking met zorgprofessionals. Deze zes thema’s vormen de inhoud van de hoor-, werkcolleges en trainingen. In het afsluitende college geven de studentengroepen hun eindpresentaties van de praktijkopdracht. Toetsing vindt plaats door middel van een groepsopdracht in combinatie met individuele opdracht.

Samenwerkingsproject

Het samenwerkingsproject betreft concreet de ontwikkeling van de onderwijsmodule ‘Begeleiden van ernstig zieke kinderen en hun gezinnen’, een keuzearrangement in studiejaar 3 van de opleiding Pedagogiek van de Haagse Hogeschool met een omvang van 3 EC (totale studiebelasting 84 uur), en de implementatie van deze module. De implementatie van de onderwijsmodule vindt in het voorjaar van 2021 plaats. In totaal zullen 80 studenten met deze module aan de slag gaan.

Gedurende de hele ontwikkeling van de onderwijsmodule en de implementatie faciliteert het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg experts en ervaringsdeskundigen/ouders. Daarnaast gaat de vakdocent van de Haagse Hogeschool een train-de-trainer programma doorlopen vanuit het Kenniscentrum voor de uitvoering van het onderwijs. Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Holland Rijnland is opdrachtgever voor de eindopdracht van de studenten en nauw betrokken bij de inhoudelijke beoordeling van de opdrachten die de studenten dienen te maken. De Haagse Hogeschool is eindverantwoordelijk voor de toetsing van de student.

Een bijzondere samenwerking van waaruit voor het eerst een aparte onderwijsmodule over de begeleiding van ernstige zieke en palliatieve kinderen (thuis) voor pedagogiekstudenten is gerealiseerd!

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zal deze onderwijsmodule na de implementatie ook ter beschikking stellen aan alle andere vervolgopleidingen pedagogiek in Nederland.

 


Deel deze pagina

Mogelijk ook interessant


Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.