Skip to main content
Home  › ... Nieuws

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.


Ondersteunen bij betekenisgeving in de kinderpalliatieve zorg

Op tijd aandacht besteden aan zin- en betekenisgeving kan veel voordelen bieden.


Wanneer ouders te maken hebben met een kind dat ernstig ziek is of overlijdt, verandert de toekomst die ze voor zichzelf en hun kind zagen volledig. Er komen veel vragen op hen af die te maken hebben met betekenisgeving. Uit de CONNECT-studie*, waarin met experts en ouders inzichten zijn verzameld over de zin- en betekenisgeving bij ouders die zorgen voor een kind met een levensbedreigende ziekte, blijkt dat het ouders voordelen kan bieden als je hier op tijd aandacht aan besteedt.

Zo kan het:

  • Helpen om de periode tijdens en na de ziekte van hun kind zo waardevol mogelijk in te vullen.
  • Voorkomen dat ouders uitvallen, doordat zij niet meer goed in staat zijn de zorg voor hun kind te dragen.
  • Conflicten tussen ouders of tussen ouders en zorgverleners voorkomen.

Een rol voor zorgprofessionals

Het kost ouders soms moeite en tijd om weer nieuwe betekenis aan hun veranderde leven te geven. Ouders zijn vaak zo druk met de zorg voor hun kind dat ze hun eigen behoeften uit het oog verliezen en in een overlevingsmodus zitten. Daarnaast voelen ze zich vaak ongemakkelijk dat zij ook eigen zorgbehoeften hebben of de zorg zwaar vinden. Ouders zullen daarom niet vaak uit zichzelf betekenisvragen bespreekbaar maken. Zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid kind en gezin bij te staan in tijden waar zingeving door veranderende omstandigheden onder druk staat. Betekenisgeving hoort bij kinderpalliatieve zorg. Want deze zorg heeft als doel kinderen en hun naasten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bieden. En het lijden van fysieke, psychosociale én spirituele aard te verlichten.

Informatie en handreikingen beschikbaar

Binnen de CONNECT-studie is een toolkit ontwikkeld met praktische handreikingen die zorgverleners in de thuissituatie kunnen gebruiken om vragen van ouders rondom betekenisgeving beter te herkennen, erkennen en bespreekbaar te maken. En waar nodig passende ondersteuning te verlenen. Betekenis- of levensvragen van ouders komen vaak voor rondom een aantal thema’s. Om zorgprofessionals handvatten te geven deze in de praktijk te herkennen, is er ook een informatiefolder ontwikkeld. Hierin worden deze thema’s verder uitgewerkt.

Training

Wil je je verder verdiepen in betekenisgeving? Dan is het mogelijk om de training Betekenisgeving in de kinderpalliatieve zorg te volgen. Tijdens deze training leer je inzicht te krijgen in wat betekenisgeving inhoudt. Je bent in staat stil te staan bij je eigen en andermans betekenisgeving. Je kunt hier een verkennend gesprek over voeren en weet wanneer een doorverwijzing naar een ondersteunende zorgprofessional passend is.

Op 6 april 2023 hebben maar liefst 22 professionals een inspirerende bijeenkomst gehad, georganiseerd door NIK Limburg - Zuidoost-Brabant. Hierin gaven trainers Esli Jongen en Sophie Albers handvatten om het gesprek met ouders aan te gaan. Een reactie van deelnemer Hilde Wielders, verpleegkundig casemanager KCT MUMC: ‘Ik doe veel op gevoel, maar door de handvatten van de trainers, kan ik met meer vertrouwen het gesprek met ouders aangaan. Heel waardevol voor mijn dagelijkse praktijk!’

Unknown-3
*De CONNECTstudie is uitgevoerd door Marije Brouwer, Marijanne Engel en Marijke Kars, Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht, UMC Utrecht.

Wat is betekenisgeving?

Betekenisgeving is het proces waarin mensen betekenis geven aan wie zij zelf zijn, aan hun leven en belangrijke gebeurtenissen die ze meemaken. Het gaat om vragen als: Wie ben ik? Wat is belangrijk voor me? Wat heb ik nodig om staande te blijven? Betekenisgeving zit verweven in alle handelingen en beslissingen die we nemen en de manier waarop we de wereld ervaren.


Deel deze pagina

Mogelijk ook interessant


Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.