Skip to main content

Handreiking indicatieproces kindzorg

Het inventariseren en organiseren van zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar voor de Zorgverzekeringswet.

Deze handreiking heeft een eenvoudig doel; meer eenduidigheid bereiken bij het inventariseren, indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving. Samen met ouders brengt de kinderverpleegkundige in kaart wat de zorgvragen en hulpbehoeften zijn en welke borginzet nodig is.

Ouders kennen hun kind als geen ander. De regie over het zorgproces hoort dan ook bij het kin den bij de ouders als zij hiertoe in staat zijn. De kinderverpleegkundige zal er altijd naar streven die ook daar te laten. Samen beslissen is het uitgangspunt. Met als gezamenlijk doel: de beste mogelijk zorg organiseren voor kind en gezin.

Deze handreiking is een beroepsnorm én hulpmiddel voor en door kinderverpleegkundigen. Niet meer en niet minder. De handreiking biedt inzicht in het verpleegkundig proces en beoogt bij het indiceren van veel gebruikte begrippen te verhelderen. 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.