Skip to main content
Home  › ... Nieuws

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.


Roep om aandacht voor Kinderen van Ernstig Zieke Ouders

Oog voor de kinderen van ernstig zieke ouders.


Ik doe er toch ook gewoon toe?

Wanneer iemand ernstig ziek is, wordt alles in het teken gesteld om de best mogelijke zorg te bieden aan de patiënt. De zieke patiënt staat in alles centraal. Wanneer deze patiënt ook vader of moeder is, bestaat er vaak weinig of geen aandacht voor de kinderen. Het position paper “Ik doe er toch ook gewoon toe?” roept overheden, beleidsmakers en zorgverleners op om wél oog te hebben voor de kinderen van ernstig zieke ouders.

Een ondergeschoven kind

Iedereen kan zich indenken dat kinderen van ernstig zieke ouders veel vragen hebben over hun gezinssituatie. De ziekteperiode en mogelijk overlijden van de ouder heeft enorme impact op het leven van een kind. Om de aandacht voor deze kinderen te vergroten, is in 2021 de Werkgroep KIEZO opgericht. Die aandacht kan onder meer bestaan uit ondersteuning in bijvoorbeeld de opvoeding, de communicatie met het kind, de voorbereiding op het eventuele overlijden en het mobiliseren van het sociale netwerk van het gezin. Onlangs is een position paper uitgebracht, welke de eerste stap vormt op weg naar de erkenning van het hiaat in onze gezondheidzorg: het vergeten van de KIEZO-doelgroep.

Grote impact op het welzijn van kinderen

Onder de KIEZO-doelgroep vallen alle kinderen van 0-23 jaar die in een gezin leven waarin een ouder een ernstige chronische, levensbedreigende, levensduurverkortende en/of ongeneeslijke ziekte heeft. Hoewel niet precies kan worden gezegd hoe groot de doelgroep precies is, is evident dat de ziekte grote impact heeft op het welzijn van de kinderen. Onderzoeken tonen aan dat een ernstige ziekte van een ouder lichamelijke, sociale, emotionele en cognitieve gevolgen kan hebben voor het kind. Goede aandacht en begeleiding voor kinderen heeft niet alleen waarde voor de kinderen van nu, maar is ook van grote betekenis voor de volwassen mensen die zij in de nabije toekomst zullen worden.

Hulp via de Impuls Geestelijke Verzorging Thuis

De subsidie Impuls Geestelijke Verzorging Thuis biedt financiële ondersteuning aan gezinnen wanneer zij gebruik willen maken van een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider. Deze subsidie is er ook als ondersteuning voor kinderen van een ernstig zieke ouder. Inmiddels is ongeveer dertig procent van de hulpaanvragen gerelateerd aan de begeleiding van kinderen die een ouder zullen gaan verliezen. Het gaat hierbij om honderden kinderen per jaar. Dit toont de grote nood aan dergelijke begeleiding.

Aanbevelingen om het hiaat te dichten

In het position paper worden de begeleidings- en ondersteuningsbehoeften van de KIEZO-doelgroep nader beschreven en worden enkele aanbevelingen gedaan om het hiaat te verkleinen. Bijvoorbeeld het belang van een systematische kijk op de gezinnen en specifieke scholing. Het position paper is samengesteld door de Werkgroep KIEZO, bestaande uit:

  • Rob Bruntink, journalist, expert palliatieve zorg, communicatieadviseur PZNL, mede-eigenaar Bureau MORBidee
  • Josien Groot, kinderpsycholoog en lid van het Team Ondersteunende en Palliatieve zorg OLVG, Amsterdam
  • Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut, orthopedagoog LEF Verliesbegeleiding
  • Simone Schoof, verpleegkundig specialist AGZ met specialisatie palliatieve zorg en lid consultatieteam palliatieve zorg LUMC, Leiden
  • Meggi Schuiling-Otten, directeur-bestuurder Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
  • Miranda Smit-van Keulen, oprichter deMoppies.com

Deel deze pagina

Mogelijk ook interessant


Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.