Skip to main content
Home  › ... Nieuws

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.


Gewonnen: de Henk Ritzen-prijs 2022

Met het artikel: Leren door en van ervaringsverhalen in Wonder Labs.


Het artikel ‘Leren door en van ervaringsverhalen in Wonder Labs’, geschreven door Liesbeth Geuze, heeft de Henk Ritzen-prijs 2022 gewonnen. Deze prijs is een bekroning voor het beste artikel dat afgelopen jaar in het tijdschrift Onderwijs & Gezondheidszorg is gepubliceerd.  

Liesbeth schreef dit artikel is samenwerking met Meggi Schuiling-Otten (bestuurder Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg), Paula van Driesten (auteur van het boek ‘Dichtbij. Het levenseinde van een kind') en Tamara Streng (adviseur bij Vilans). Zij ontmoetten elkaar in 2021 op de boekpresentatie van Paula. De vraag die zij elkaar stelden was: welke methode faciliteert en ondersteunt het leren van ervaringsverhalen? 

Nieuwsgierig waren ze naar de al ontwikkelde Wonder Labs in Denemarken. Hierin staat het leren van iemands ervaringsverhaal centraal. Met het voelen, de emotie en de verwondering die daarbij komen kijken. Stap voor stap hebben zij samen met studenten pedagogiek van De Haagse Hogeschool nieuwe ervaringen opgedaan en is er een handreiking gemaakt om zelf Wonder Labs te organiseren. Lees meer over deze methode en de handreiking.

Jurycommentaar

Jurylid Bert van Veldhuizen: "Het artikel maakt zowel het belang als de mogelijkheden van een open gesprek over de palliatieve zorg voor kinderen inzichtelijk. Een extra pluspunt is dat in het gesprek alle perspectieven vertegenwoordigd zijn: ouders, zorgprofessionals van verschillende disciplines, opleiders en zorgprofessionals in opleiding."

Jurylid Marieke Fix is van mening dat de auteurs een maatschappelijk relevant probleem hebben aangekaart. Volgens haar is het moedig om onderzoek te doen naar nieuwe manieren om in nabijheid van patiënten te leren. Innovatief om ouders hierbij te betrekken die hun eigen verhaal kunnen vertellen. Ook waardeert zij de inzet van studenten in het Wonder Lab. Henk Ritzen sluit zich bij de juryleden aan.

"Vanwege de combi Pedagogiek en Verpleegkunde is het een waardevol artikel voor de OenG-sector. Ook de betrokkenheid van de studenten bij de ontwikkeling van de pilot draagt bij aan actieve en leerzame ervaringen in hun leerproces. De ontwikkelde tools voor ouders kunnen direct in de praktijk worden ingezet."

- Henk Ritzen


Winnend artikel

Het onderwerp kinderen en sterven is een gevoelig thema. Binnen de groep kinderen met een levensduurverkortende aandoening vormt de groep kinderen met zeer ernstige meervoudige beperkingen (ZE(V)MB) een specifieke groep. Veel ouders merken dat het lastig is om vraagstukken rondom de kwaliteit van leven en sterven van hun kinderen te bespreken met zorgverleners. Om bij te dragen aan openheid over deze vraagstukken zijn Wonder Labs ontwikkeld. In het winnende artikel wordt beschreven hoe de methode is toegepast in het onderwijs met daarbij een evaluatie door betrokken studenten, ouders en zorgverleners. Meer info over de randvoorwaarden en werkvormen lees je in het vervolg


Deel deze pagina

Mogelijk ook interessant


Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.