Skip to main content

Onderzoek naar de implementatie van de MKS werkwijze

Onderzoek naar de implementatie van de MKS werkwijze

In opdracht van Stichting Kind & Ziekenhuis en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, is een projectgroep van vijf studenten van de Hogeschool Utrecht met verschillende studieachtergronden aan de slag gegaan met een onderzoek naar de implementatie van MKS (Medische Kindzorg Samenwerking). Hun rapport borduurt voort op onderzoek van een eerdere projectgroep. Onder meer door interviews te houden met verschillende stakeholders hebben de studenten inzicht verkregen in de knelpunten bij de implementatie en de voordelen van MKS.

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

De projectgroep heeft een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uitgevoerd, waarin kinderartsen, kinderziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn betrokken. Deze kosten- en batenanalyse laat zien dat MKS op de lange termijn kostenbesparend is en de kwaliteit van zorg bevordert. Het aanstellen van een casemanager als aanspreekpunt speelt hierin een belangrijke rol.  

Verschillende adviezen

In het rapport worden door de studenten verschillende adviezen uitgebracht. Eén daarvan is dat het van groot belang is dat kinderartsen hun MKS-handelingen registreren op de speciale codes. Deze codes worden in de ziekenhuizen momenteel nog niet altijd voldoende aangewend. Volgens de studenten is het belangrijk dat de bereidwilligheid bij kinderartsen om dit wel te doen, toeneemt. Momenteel staat er nog geen vergoeding tegenover, maar door nu te registreren kan uiteindelijk inzichtelijk worden gemaakt wat MKS in de toekomst kan opleveren.

Belangrijk is bovendien dat de bekendheid rondom MKS wordt vergroot. In de interviews ontdekten de studenten dat kinderartsen en -verpleegkundigen vaak nog niet op de hoogte zijn van MKS. Het advies van de studenten aan kinderartsen luidt dan ook: “Zorg voor bekendheid van MKS bij collega’s en registreer op de codes. Zodat we inzicht krijgen in de data en grote stappen bij de implementatie van MKS gezet kunnen worden. Uiteindelijk kan dit echt leiden tot betere zorg.”

De projectgroep is trots op het rapport dat ze hebben opgeleverd: “We hebben er veel tijd en moeite ingestoken en dat heeft geleid tot een mooi resultaat. Natuurlijk hopen we dat het stakeholders in beweging kan krijgen.” Ook zien de studenten kansen voor vervolgonderzoek. Zo liggen er nog uitdagingen op het gebied van ICT en is er winst te behalen in de naamsbekendheid van MKS.

Factsheet 

Bekijk de factsheet voor een helder overzicht van de adviezen uit het rapport.

Onderzoek naar de implementatie van de MKS werkwijze

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.