Skip to main content

Leren van Ervaringsverhalen

Auteurs: Lisa van Adrichem, Julia van Altena, Lynn Baggerman, Laila Benhaddou, Floor de Boer, Laura de Vreeden.
Onderwijsinstelling: De Haagse Hogeschool
Opdrachtgever: Vilans (landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg)
Probleemstelling: Op dit moment worden de ervaringsverhalen en de inzichten en leermogelijkheden die hieruit blijken nog niet optimaal geïmplementeerd in de uiteindelijk zorg voor gezinnen met een ernstig ziek kind.

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen studenten, ouders, en professionals (zoals pedagogen of verpleegkundigen) samen leren van ervaringsverhalen?

Eindproduct

Het doel was om interactieve bijeenkomsten te ontwikkelen om ouders, professionals en studenten te laten leren van ervaringsverhalen. Voor dit onderzoek is er specifiek gekozen voor de wonderlab werkvorm (bedacht door de Deense filosoof Finn Hansen), waarbij deelnemers verschillende gespreksrondes ‘doorlopen’ met behulp van een gespreksleider. Tijdens de gespreksrondes werd het boek ‘Dichtbij’ van Paula van Driesten als uitgangspunt gebruikt. Dit boek gaat over het leven als ouder van een ernstig ziek kind. Door middel van de close-reading  methode zijn deelnemers dieper ingegaan op wat de tekst betekent en wat de schrijver wil overbrengen op de lezer.

Resultaat

Uit het onderzoek van de studenten blijkt dat de bijeenkomsten bijdragen aan het vertellen van ervaringen met betrekking tot verlies of rouw. Door de open gesprekken konden deelnemers diepgang vinden in elkaars verhalen. Het delen van ervaringen, reflecties en tips is voor ouders waardevol. Wonderlabs kunnen worden ingezet om professionals te laten leren van ervaringsverhalen en zijn daarmee ook effectief voor het verwerken of verkrijgen van nieuwe inzichten op gebeurtenissen van gezinnen. Daarmee draagt deze werkvorm bij aan de deskundigheid over hoe je als professional met praktijkervaringen om kan gaan.

De opdrachtgever aan het woord

“Naast dat we de ervaringen gaan bundelen en delen gaan we ook kijken of we op basis van de inzichten en werkwijzen die hier zijn beschreven een uitgewerkt product kunnen maken. We willen er een vervolg aan gaan geven om zo meer ervaring op te doen met de werkwijzen. Het zou ook mooi zijn als we een brug kunnen maken naar het MBO-onderwijs. We zijn nog niet klaar, maar we hopen hiermee een werkwijze te hebben gevonden die helpt bij het actief leren van ervaringsverhalen.”

– Tamara Streng, adviseur kennismanagement van Vilans (landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg)


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.