Skip to main content

Handboek voor jongvolwassenen binnen de palliatieve zorg

Onderwijsinstelling: De Haagse Hogeschool
Opdrachtgever: NIK (Netwerk Integrale Kindzorg)

Probleemstelling

In Nederland is de palliatieve zorg ingedeeld in palliatieve zorg voor volwassenen en palliatieve zorg voor kinderen. De kinderen die 18 jaar zijn, worden overgeplaatst van de kind palliatieve zorg naar palliatieve zorg voor volwassenen. Er zijn grote verschillen tussen de zorg voor kinderen en volwassenen. Daarnaast zijn de ziektebeelden in de kind palliatieve zorg vaak complex en zeldzaam. Dat betekent dat hier specialistische zorg voor ingezet moet worden, maar dat is vaak niet overal aanwezig. Tevens is het zo dat de kindzorg anders georganiseerd en gefinancierd is.

Onderzoeksvraag

Het onderzoek ”Ongeneeslijk ziek en dan word je 18” laat zien dat de zorg in het ziekenhuis en er buiten aan veel veranderingen onderhevig is als een jeugdige 18 jaar wordt. De patiënt wordt dan ineens als volwassen gezien en aangesproken, terwijl de ontwikkeling van ernstig zieke jongeren regelmatig achterblijft bij gezonde jongeren. Bovendien hebben jongeren behoefte om als eigen doelgroep te worden gezien en op de bij hun leeftijd horende manier te worden aangesproken, bejegend, verzorgd en indien mogelijk geactiveerd (denk bijv aan leeftijd specifieke zaken zoals intimitiet, rouw, behoefte aan autonomie, ontwikkelen eigen identiteit). Voor veel artsen en verpleegkundigen is niet helder waar zij rekening mee moeten houden bij palliatieve jongeren en hoe zij om moeten gaan met ouders hierin?

De vraagstelling van NIK Holland Rijnland die hieruit voortvloeit is: Hoe onderscheidt de doelgroep palliatieve jongeren (18-23 jaar) zich van palliatieve kinderen en palliatieve volwassenen op het gebied van ontwikkelings- en pedagogische aspecten en waar moeten artsen en verpleegkundigen rekening mee houden?

De opdracht

Ontwikkel een praktische tool die artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis als leidraad te kunnen gebruiken in de zorg aan palliatieve jongeren.

Eindproduct

Vanuit de hulpvraag die wij hebben gekregen van het NIK (Netwerk Integrale Kindzorg) hebben wij een praktische tool bedacht die ingezet kan worden in het ziekenhuis. Deze praktische tool hebben wij ontwikkeld in de vorm van een handboek. Door middel van dit handboek willen wij tools meegeven die gebruikt kunnen worden binnen de volwassenen palliatieve zorg. Ook geven we middels een soort wegwijzer aan waar je als arts/verpleegkundige rekening mee moet houden binnen de omgang met de jongvolwassenen. Daarnaast hebben we een kennismakingsblad ontwikkeld die jongvolwassenen kunnen invullen. In het kennismakingsblad staat algemene informatie, maar ook zijn of haar behoeftes, hobby’s en interesses kunnen ingevuld worden. Deze wordt toegevoegd aan het dossier en dient als handvat voor de artsen en verpleegkundige die de jongvolwassene ontmoeten. Zij kunnen zich inlezen en zo weten ze wie ze voor zich hebben en voelt de jongvolwassene zich gezien en gehoord. Dit draagt ook bij aan het gevoel van betrokkenheid tussen de zorgverlener en de jongvolwassene.

Advies

Als advies willen wij daarom meegeven dat er op de afdeling palliatieve zorg voor volwassene een team komt dat bestaat uit een aantal 'persoonlijk begeleiders’ die de jongvolwassenen op deze afdeling kunnen gaan begeleiden in hun traject. Als een vaste zorgverlener bouw je namelijk een pedagogische band op met de patiënt. Je zal je beter in staat zijn om signalen op te pikken van de patiënt, dan wanneer er sprake is van wisselende zorgverleners. Vanuit de jongvolwassenen is er behoefte aan een vast gezicht, iemand die hem/haar kent, waar zij hun verhaal aan kwijt kunnen, maar er is ook behoefte aan iemand die de ouders op de hoogte stelt van de omstandigheden die zich in het ziekenhuis voordoen.

Wij adviseren op de lange termijn.

  • Een aparte afdeling voor jongvolwassenen in de palliatieve zorg. Intervisies binnen het team organiseren, waarbij de persoonlijk begeleider van de jongvolwassene aanwezig is
  • Een werkkamer voor de persoonlijk begeleiders, waar zij hun cliënten kunnen verwelkomen en waar zij gesprekken kunnen voeren.
  • Cursussen aanbieden aan artsen en verpleegkundigen, zodat zij ook voor een klein deel opgeleid worden op het gebied van de pedagogische aspecten die zich voordoen binnen de palliatieve zorg van jongvolwassenen.
  • Omgeving creëren voor deze doelgroep; chill-hoek, eethoek, ruimte voor bijvoorbeeld: playstation, spelletjes, tv, tijdschriften/boeken etc.(jongerenlounge)
  • Activiteitenbegeleider die activiteiten onderneemt met de jongeren

(vrijwilliger)

  • De jongvolwassene voorbereiden op de transitie binnen de palliatieve kindzorg
  • Peermeetings organiseren, zodat de jongeren ook hun ervaringsverhalen met elkaar kunnen delen.
  • Literatuurboeken aanschaffen gericht op de doelgroep (boekenkast inrichten)

 


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.