Skip to main content

Het begeleiden van ernstig zieke kinderen en hun gezinnen

Auteurs: Kirsten Peels, Nadine Molenaar, Zoë Kennedij, Daniek Nolten, Lisanne van der Linden, Naomi van de Pol
Onderwijsinstelling: De Haagse Hogeschool
Opdrachtgever: Villa Expertcare

Probleemstelling

Het praktijkprobleem binnen Villa ExpertCare is dat er informatie ontbreekt over de situatie rondom het gezin. Dit heeft voornamelijk te maken met de overdracht vanuit het ziekenhuis. Hierin mist vooral het gehele plaatje. Denk hierbij aan het sociale netwerk en aangepaste materialen. Verder wordt er niet duidelijk in kaart gebracht wat het gezin al wel zelf kan bieden en wordt er vooral de nadruk gelegd op wat er niet goed gaat en waarom het kind niet naar huis toe kan gaan.

Onderzoeksvraag

Hoe kan het huidige inventarisatieformulier worden uitgebreid, zodat er een completer beeld ontstaat van de situatie waarin het gezin zich bevindt?

Eindproduct

Voor dit project hebben we aan een product gewerkt dat de overgang van het ziekenhuis naar Villa ExpertCare zo soepel mogelijk zou maken. We hebben samen met Sabine Riem van Villa ExpertCare gekeken naar de knelpunten binnen deze overgang. Om informatie vanuit het ziekenhuis te delen met Villa ExpertCare is er een inventarisatieformulier waar grofweg de algemene gegevens van het kind, de ontwikkeling, medische informatie en een klein stukje gezinssituatie worden bevraagd. We kwamen als groep tot de conclusie dat er verdieping mogelijk is voor het in kaart brengen van het sociale netwerk en te kijken naar niet alleen belemmerende, maar ook bevorderende factoren in de ontwikkeling van het kind én de opvoeding door ouders.

“Kijken naar de mogelijkheden is iets waar wij ons erg op richten" – Sabine Riem, Villa ExpertCare

Advies

Wij adviseren Villa ExpertCare de gemaakte pagina’s toe te voegen aan hun inventarisatieformulier zodat er een goed beeld van het sociale netwerk gemaakt kan worden. Er kan goed gekeken worden naar wat de ouders zelf kunnen en aan wie zij hulp kunnen vragen. Je zet de ouders op deze manier in hun eigen kracht.

Daarnaast staat er in het inventarisatieformulier een kopje verpleegkundig handelen. Wij adviseren Villa ExpertCare hier een extra tekst vak onder toe te voegen, zodat daar ruimte is voor ouders om te vertellen welke medische handelingen zij zelf kunnen uitvoeren. Ouders kunnen vaak meer dan we denken. Door hier vanuit te gaan zetten we ouders in hun kracht.


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.