Skip to main content

Handboek: Begeleiden van het zieke kind en het gezin

Auteurs: Esra Akdemir, Danka de Meijer, Fleur van Oosten, Floor Nicolaï
Onderwijsinstelling: De Haagse Hogeschool
Opdrachtgever: NIC (the regional Network Integrated Childcare)

Probleemstelling

Een ernstig ziek kind en het gehele medische proces eromheen eist tijd en aandacht van ouders, waardoor zij in veel gevallen minder tijd en aandacht hebben voor andere kinderen binnen het gezin. Het Juliana Kinderziekenhuis liep vast in de begeleiding en het bieden van handvatten aan ouders om aandacht te hebben voor de broertjes of zusjes (brussen), naast aandacht voor het ernstig zieke kind.
Onderzoeksvraag: ''Hoe kunnen artsen en verpleegkundigen jongvolwassenen in de palliatieve zorg begeleiden vanuit de pedagogische context?'' 

Eindproduct

Het is bekend dat er nog geen palliatieve zorg voor jongvolwassenen beschikbaar is, maar het is relevant om iets te ontwikkelen dat artsen en verpleegkundigen als leidraad kunnen

gebruiken in de begeleiding van deze jongvolwassenen. Het handboek is een tool die gebruikt kan worden op korte termijn. Voor de lange termijn hebben wij een advies geschreven. Dit advies gaat met name over het opzetten van een afdeling voor jongvolwassenen die palliatieve zorg nodig hebben. 

Resultaat

Als advies willen wij daarom meegeven dat er op de afdeling palliatieve zorg voor volwassenen een team komt dat bestaat uit een aantal 'persoonlijk begeleiders’ die de jongvolwassenen op deze afdeling kunnen gaan begeleiden in hun traject. Als een vaste zorgverlener bouw je namelijk een pedagogische band op met de patiënt. Je zal je beter in staat zijn om signalen op te pikken van de patiënt, dan wanneer er sprake is van wisselende zorgverleners. Vanuit de jongvolwassenen is er behoefte aan een vast gezicht, iemand die hem/haar kent, waar zij hun verhaal aan kwijt kunnen, maar er is ook behoefte aan iemand die de ouders op de hoogte stelt van de omstandigheden die zich in het ziekenhuis voordoen.


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.