Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Projecten › Palliantie II

Onderzoeksprogramma Palliantie II

Onderzoeksprogramma Palliantie II

Voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en hun ouders is het belangrijk dat zij goede kwaliteit van leven hebben. En dat zij zorg ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Vanuit het landelijke onderzoeksprogramma Palliantie II doen we onderzoek naar kennis bij zorg- en hulpverleners. Over hoe, waar en wanneer zij kinderpalliatieve zorg horen te geven.


 

Onderzoeksprogramma Palliantie II

ZonMw en kinderpalliatieve zorg

Voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en hun ouders is het belangrijk dat zij een goede kwaliteit van leven hebben en zorg ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. ZonMw financiert vanuit het programma Palliantie II onderzoek naar meer kennis bij zorgverleners en hulpverleners over hoe, waar en wanneer zij kinderpalliatieve zorg horen te geven. 

Aanleiding

Het programma Palliantie II bouwt voort op de opgedane kennis en ervaring uit het eerste programma Palliantie. Meer dan Zorg. Het bundelen van kennis en het (door)ontwikkelen, implementeren en opschalen van kansrijke projectresultaten uit het eerste programma staan centraal. Waar nodig biedt het programma ruimte voor ontwikkeling van nieuwe kennis en interventies.

Doel

Het programma Palliantie II staat voor een goede kwaliteit van leven voor kinderen en volwassenen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Ze krijgen de zorg en ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.