Skip to main content
Home  › ... Ondersteuning › Belangrijke methodes & tools › Patiëntenkaart

Handvatten voor gespreksvoering

Om de bespreekbaarheid van palliatieve en terminale zorg bij kinderen te bevorderen en om handvatten aan te reiken om het gesprek over deze moeilijke materie aan te gaan, zijn er diverse tools gecreëerd. Bekijk de patiëntenkaart of de gesprekswijzer.


Patiëntenkaart

Palliatieve zorg

 

 

Terminale zorg

 

Gesprekswijzer

De gesprekswijzer Familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen ondersteunt artsen en verpleegkundigen bij het voeren van familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen. Het biedt artsen en verpleegkundigen handvatten voor het voeren van een familiegesprek over ingrijpende behandelbeslissingen. Daarbij gaat het met name om beslissingen om een levensondersteunende behandeling al dan niet te starten (bijvoorbeeld reanimatie) of om een levensondersteunende behandeling al dan niet te staken (bijvoorbeeld invasieve beademing).

Er staan concrete tips in voor het gesprek met directe naasten van de patiënt en voor een goede voorbereiding. Een thema dat expliciet aan de orde komt is het voorbereiden van directe naasten op het naderend overlijden van de patiënt en op het bespreken van hun wensen ten aanzien van het afscheid.

De gesprekswijzer draagt bij aan een open en zorgzame dialoog tussen zorgprofessionals en directe naasten om zo te komen tot een beslissing die het belang van de patiënt het beste dient én die de directe naasten hoort en steunt.

Ook helpt de gesprekswijzer zorgprofessionals om te bepalen welke gespreksbenadering het beste past bij de situatie van de patiënt en bij de wensen en behoeften van de directe naasten. In het geval er nog meerdere behandelopties zijn met elk hun voordelen en nadelen, zal dat meestal een benadering zijn van gezamenlijke besluitvorming. Dit betekent niet dat de directe naasten ook daadwerkelijke moeten meebeslissen, zoals in de gesprekswijzer ook wordt benadrukt.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.