Skip to main content
Home  › ... Ondersteuning › Belangrijke methodes & tools › Embrace

Rouw en nazorggesprekken

Ouders van ernstig zieke kinderen krijgen veel te verduren tijdens het levenseinde van hun kind. Uit ervaringsverhalen blijkt dat ouders proberen overeind te blijven om voor hun kind te zorgen en het samen goed te hebben, ook al is er het verdriet om het (naderende) verlies van hun kind. Zorgverleners zien en erkennen het verlies dat ouders lijden, maar weten niet altijd hoe zij het beste naast ouders kunnen gaan staan en welke zorg aansluit op hun behoeften.


 

Rouw en nazorggesprekken

Inzicht in hoe ouders verlies en rouw rond het overlijden van hun kind doormaken kan ouders helpen in de omgang met hun verdriet en zorgverleners handvatten bieden voor een begeleiding die aansluit op de noden van ouders. 

Op deze pagina vind je:

  • Inzichten in hoe ouders omgaan met verlies en rouw;
  • Handreikingen voor ouders en professionals over het voeren van nazorggesprekken;
  • Informatie over een e-module over het ondersteunen van ouders bij verlies en rouw.

Omgaan met verlies en rouw

Twee korte filmpjes, begeleid met beelden van de Zandkunstenaar, geven inzicht in de ervaringen van ouders met verlies en rouw in de laatste fase van het ziekteproces van hun kind, en manieren waarlangs ouders hierin steun kunnen vinden.


Nazorggesprekken

Het nazorggesprek vindt doorgaans een tot twee maanden na het overlijden van het kind plaats. Het is een gesprek tussen ouders en een of meer zorgverleners die voor hun kind hebben gezorgd. Het nazorggesprek is bedoeld om ouders tot steun te zijn. Daarom is het belangrijk dat het gesprek ruimte biedt aan op wat voor hen belangrijk is. 


Informatie voor ouders

Wil je als ouder weten hoe je je kunt voorbereiden op een nazorggesprek met zorgverleners, of wil je als zorgverlener ouders de mogelijkheid bieden zich voor te bereiden op een nazorggesprek? Het informatiefilmpje en de informatiefolder helpen je daarbij.


 

Informatie voor zorgverleners

Deze handreiking is bedoeld om u als zorgverlener inzicht te geven in onderwerpen die ouders vaak bezighouden, om daarmee aanknopingspunten te geven voor het voeren het nazorggesprek.


Ouders ondersteunen bij rouw

Wanneer het levenseinde van hun kind nadert werken ouders vaak hard om als ouder overeind te blijven, terwijl voortdurend ontwrichting dreigt omdat zij door de achteruitgang van hun kind steeds nieuwe verlieservaringen hebben. In die context moeten vaak ook moeilijke behandel beslissingen worden genomen. Om inzicht te geven in de manier waarop ouders omgaan met verlies en rouw in de fase waarin hun kind achteruitgaat en hoe daarin te begeleiden is een interactieve e-module ontwikkeld waarin je op een interactieve manier leert passende begeleiding te bieden.Over dit onderzoek

De hier opgenomen informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op interview onderzoek met ervaringsdeskundige ouders en zorgverleners, en komen voort uit de emBRACE-study.

De emBRACE-study is een project van het UMC Utrecht; uitgevoerd in samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, het Emma Kinderziekenhuis, het Sophia Kinderziekenhuis, Stichting KinderThuisZorg, de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en Stichting Kind en Ziekenhuis. Het project is gefinancierd door ZonMw.

Onderzoeksteam:    Eline Kochen (projectuitvoerder)
                                   Marijke Kars (projectleider)

Contact:                    emBRACE-study@umcutrecht.nl

Wil je meer lezen over de bevindingen van de emBRACE-study? In de lijst met wetenschappelijke publicaties vind je de meest recente publicaties van het onderzoeksteam over dit thema.