Skip to main content
Home  › ... Nieuws

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.


Zorgproducten declareren voor kinderpalliatieve zorg in de ziekenhuizen

De registratiewijzer beschrijft een aantal aspecten die voor het afleiden en declareren van palliatieve zorg bij kinderen belangrijk zijn.


Per 1 januari 2023 is het mogelijk om zorgproducten te declareren voor kinderpalliatieve zorg in de ziekenhuizen. Hiervoor is een registratiewijzer opgesteld, in opdracht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskundige (NVK)*. De registratiewijzer gaat in op een aantal aspecten die voor het afleiden en declareren van palliatieve zorg bij kinderen belangrijk zijn. Sabrina Sluiter, extern senior beleidsadviseur bij NVK en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg geeft een toelichting.

Zorg die wordt geleverd vanuit het ziekenhuis wordt bij zorgverzekeraars gedeclareerd via zogenaamde zorgproducten. Deze zorgproducten worden afgeleid op basis van diagnosen en zorgactiviteiten die door de zorgverleners worden geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier.

Per 1 januari 2023 is het dus mogelijk om nieuwe zorgproducten te declareren voor kinderpalliatieve zorg in de ziekenhuizen. De registratiewijzer beschrijft een aantal aspecten die voor het afleiden en declareren van palliatieve zorg bij kinderen belangrijk zijn. Tot 1 januari kan er gebruik worden gemaakt van de zorgproducten die ook voor volwassenen bedoeld zijn.

Sabrina: "Deze registratijwijzer hebben we kunnen realiseren dankzij de enorme effort van de Kinder Comfort Teams die mee hebben gedaan met de dataverzameling."

Aparte zorgproducten voor kinderpalliatieve zorg

Omdat de palliatieve zorg van kinderen dusdanig anders is dan palliatieve zorg bij volwassenen, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het verzoek gehonoreerd om aparte zorgproducten te ontwikkelen voor de kinderpalliatieve zorg. Deze zorgproducten hebben een tarief toegewezen gekregen van de NZa omdat Kindergeneeskunde in het A-segment zit. Dit laatste betekent dat de NZa op basis van kostprijsaanleveringen tarieven berekend. Het is essentieel dat de kostprijsaanleveringen van de nieuwe zorgproducten kloppend zijn zodat de NZa juiste tarieven kan toerekenen. 

Voor de KCT’s is hiermee een mogelijkheid gekomen om te laten zien welke zorg door hen wordt geleverd. Met name voor de zogenaamde paramedisch ondersteuners (dus diegene die geen arts, verpleegkundig specialist of physician assistant zijn) is dit een belangrijke wijziging.

Ook nieuwe zorgactiviteiten 

Naast de nieuwe zorgproducten zijn er ook nieuwe zorgactiviteiten geïntroduceerd die essentieel zijn voor de registratie.

  • Voor consulten tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en deel uitmaakt van het team palliatieve zorg wordt zorgactiviteit 190067 - consult door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en lid is van het team palliatieve zorg - geregistreerd. Deze zorgactiviteit kan dus worden geregistreerd door de kinderarts of physician assistant of verpleegkundig specialist van een KCT.

  • Voor leden van het palliatieve team die geen beroepsoefenaren zijn van de poortfunctie is zorgactiviteit 190173 - Consult door een lid van het team kinderpalliatieve zorg, uitgezonderd beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren (zie 190067) - beschikbaar. Deze zorgactiviteit kan dus geregistreerd worden door de paramedisch ondersteuners van een KCT zoals de geestelijk verzorger, maatschappelijk werker en verpleegkundige.

Goede registratie is belangrijk

Sabrina benadrukt: “Registreer goed, ook als je verpleegkundige, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger (of anders) bent van het KCT. Lees de registratiewijzer én zorg dat de kosten van je team goede kostprijzen aanleveren. Zodat iedereen een bijdrage levert aan de bestaanszekerheid van de KCT’s.”

Met goede registratie krijgen we meer inzicht welke kinderpalliatieve zorg wordt geleverd. En daarnaast leidt goede registratie in combinatie met juiste kostentoerekening van de kosten naar de nieuwe zorgproducten tot betere kostprijsaanleveringen en ook tot juiste tarieven.

En belangrijk: de zorgactiviteit voor paramedisch ondersteuning heeft ook een rol gekregen in de afleiding van de nieuwe zorgproducten. Waardoor het dus echt van belang is dat deze zorgactiviteit wordt geregistreerd.

Let op

Sabrina legt uit dat voor declaratie nog steeds geldt dat de zorgproducten voor kinderpalliatieve zorg alleen gedeclareerd kunnen worden via de registratie van de diagnose 316.9950 (316 staat voor specialisme Kindergeneeskunde) EN Zorgactiviteit 190006 Overleg Palliatief zorg (vergelijkbaar met het KCT overleg) EN een zorgactiviteit voor de geleverde zorg (consult, diagnostiek et cetera).

Voor de registratie is het registreren van een 190006 Overleg Palliatieve zorg een belangrijk vereiste. Als dat niet wordt gedaan, valt alles uit. Dit geldt ook voor de volwassene palliatieve zorg.

Open eindjes

Helaas is het nog niet mogelijk om nazorg, intercollegiaal consult en huisbezoeken te registeren en te declareren. Nazorg is niet mogelijk, omdat de wet stelt dat zorg enkel bekostigd kan worden bij leven. Alle zorg geleverd na het overlijden mag en kan dus niet geregistreerd worden (dit geldt ook voor volwassenen). Sabrina: “Verder zien we nog een terughoudendheid bij de NZa om een zorgactiviteit te ontwikkelen voor het huisbezoek en het intercollegiaal overleg. We blijven hiermee met de NZa over in gesprek. Het advies voor nu is om kosten die de KCT’s maken voor deze verrichtingen wel toe te rekenen naar de zorgproducten en de kostprijsberekeningen. Zodat het verdisconteerd kan worden in de tarieven.”

Bekijk hier de registratiewijzer

Over Sabrina

De praktijk zo goed als mogelijk laten aansluiten bij de ontwikkeling van betaaltitels. Dat is waar Sabrina zich graag voor inzet. Dit doet zij onder andere voor beroepsverenigingen van medisch specialisten en sinds kort ook voor de eerste lijn en het sociaal domein. Zo is zij aankomend jaar betrokken bij de ontwikkeling van de clientprofielen voor de (eerstelijns) kindzorg.

*De eerder in 2020 opgestelde registratiewijzer komt hiermee te vervallen.


Deel deze pagina

Mogelijk ook interessant


Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.