Skip to main content
Home  › ... Nieuws

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.


Update regeling levensbeëindiging bij kinderen 1-12 jaar

De laatste stand van zaken over de implementatie 'Regeling late zwangerschapsafbreking, levensbeëindiging bij pasgeborenen en levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar'.


In de kinderpalliatieve zorg staat het voorkomen en verlichten van lijden voorop. Met goede zorg en ondersteuning lukt het gelukkig in de meeste gevallen om kinderen met levensduurverkortende of levensbedreigende aandoeningen een goede kwaliteit van leven te bieden. Maar in zeldzame gevallen kan het lijden van een kind zo ondraaglijk worden dat de mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend zijn om het lijden te verlichten. Afgelopen april is het kabinetsbesluit genomen dat er een regeling komt voor actieve levensbeëindiging van zieke kinderen van 1 tot 12 jaar die ernstig en uitzichtloos lijden. In dit artikel een korte update over de stand van zaken van de implementatie van deze regeling.

Beslagen ten ijs komen

De conceptregeling late zwangerschapsafbreking, levensbeëindiging bij pasgeborenen en levensbeëindiging bij kinderen 1-12 jaar, afgekort LZA/LP/LK1-12, is inmiddels uitgewerkt door het Ministerie van VWS en is onlangs voor de laatste keer verspreid onder de beroepsgroepen en andere belanghebbenden voor een laatste ronde van feedback. De exacte datum van inwerkingtreding van de regeling is nog niet bekend, maar de verwachting is dat dit 1 februari 2024 zal zijn. Om ervoor te zorgen dat de regeling in de praktijk op een goede manier uitvoering kan krijgen, worden door de NVK en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg verschillende implementatieactiviteiten uitgevoerd. Zo wordt de komende tijd informatiemateriaal over de regeling ontwikkeld voor ouders. Ook voor professionals wordt informatievoorziening verzorgd en zal scholing worden ontwikkeld. 

Wat betekent het?

De nieuwe regeling beschrijft onder welke omstandigheden actieve levensbeëindiging bij kinderen tussen 1 en 12 jaar toegestaan is en welke procedure de arts moet volgen. Op deze manier wordt rechtszekerheid geboden aan artsen. Vanaf de inwerkingtreding van de regeling zullen verdere zorgvuldigheidseisen worden ontwikkeld samen met de beroepsgroep. De zorgvuldigheidsvereisten die zijn opgenomen voor de groep pasgeborenen, kunnen tot die tijd als vertrekpunt worden gebruikt. De arts zal het besluit altijd in samenspraak met ouders, en indien mogelijk het kind zelf, maken. De regeling verplicht artsen er niet toe om levensbeëindiging uit te voeren wanneer aan alle criteria/zorgvuldigheidseisen is voldaan, dat is een persoonlijke afweging.

Ondersteuning voor artsen

De nieuwe regeling kan mogelijk vragen oproepen bij artsen. Zij kunnen voor advies terecht bij het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen. Het Artsensteunpunt biedt laagdrempelige telefonische ondersteuning bij alle mogelijke vragen waar artsen in de praktijd rond het levenseinde van kinderen mee te maken krijgen. Bij het Artsensteunpunt zijn ervaren artsen en ook juristen en ethici betrokken die kunnen meedenken. Voor het eventueel toepassen van actieve levensbeëindiging is het belangrijk dat artsen die dit overwegen hun casus voorleggen aan een tweede arts voor consultatie. Er wordt gekeken hoe het Artsensteunpunt een functie kan vervullen bij het verstrekken van de second opinion. Ook komt er meer aandacht voor emotionele steun, voor artsen die hun verhaal willen delen.


Deel deze pagina

Mogelijk ook interessant


Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.