Skip to main content
Home  › ... Nieuws

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.


Wat gaan we doen binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II - Kind en Jongere?

De ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II - Kind en Jongere is de kwaliteit van leven en sterven van ernstig zieke kinderen, jongvolwassenen en hun gezinnen verder te verbeteren.


Vormgeven van het programma NPPZ II

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) heeft als doel: de kwaliteit van leven en sterven van ernstig zieke kinderen, jongvolwassenen en hun gezinnen verder te verbeteren. Met de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment met de juiste zorgverleners en de juiste bekostiging. 


‘Tijdens mijn betrokkenheid vanuit het Ministerie van VWS bij Wij zien je wel en het Jeroen Pithuis zag ik hoe we gezinnen van kinderen die palliatieve zorg nodig hebben écht kunnen helpen. Daar ging mijn hart sneller van kloppen, ook door mijn eigen ervaring.’ Manon's zoontje werd vijf weken te vroeg geboren en was ernstig ziek. Ze weet dus een beetje wat er met een ouder gebeurt als je geen gezond kind mee naar huis kunt nemen. ‘Door die ervaringen vond ik dat ik bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) soms te ver van de praktijk af stond. Ik besloot dat ik in een volgende functie tussen het overheidsniveau en de uitvoerende zorg wil werken aan initiatieven die ertoe doen voor ernstig zieke kinderen en hun gezinnen. Deze opdracht sluit daar naadloos op aan.’

Fascinatie voor de zorgwereld

Haar fascinatie voor de zorg is ontstaan toen haar moeder overleed, Manon was toen acht. ‘Naast dat het natuurlijk een heftige gebeurtenis was, wist ik dat ik uiteindelijk in de zorg wilde werken. Mijn vader zei altijd dat ik verpleegkundige moest worden, maar ik wilde de beleidsmatige kant op.’ Manon koos voor de studie Beleid, Management en Gezondheidszorg in Rotterdam. Na een traineeship bij het ministerie van VWS werkte ze daar in leidinggevende functies aan onderwerpen met grote maatschappelijke impact in alle domeinen van de zorg, zoals de hervorming van de Langdurige Zorg, de bekostiging van ziekenhuizen en verbetering van de verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg.

"Met NPPZ II willen we de zorg verder verbeteren, door hiaten te ontdekken en te beslechten en de kennis en het maatschappelijk bewustzijn over kinderpalliatieve zorg te vergroten."

Verder verbeteren

‘Kinderpalliatieve zorg is voor mij een grotendeels nieuw domein, waardoor ik er met een frisse blik naar kijk. Ik zie dat er vanaf 2013 grote stappen zijn gezet en veel kennis is vergaard. Ontwikkelingen waar we trots op mogen zijn. Met NPPZ II willen we de zorg verder verbeteren. Door hiaten te ontdekken en te beslechten en de kennis en het maatschappelijk bewustzijn over kinderpalliatieve zorg te vergroten. Het is belangrijk dat iedereen weet wat het inhoudt.’ Uit onderzoek blijkt dat veel mensen nog steeds denken dat het om terminale zorg gaat en sterven nabij is. Om passende zorg en ondersteuning te geven, is het nodig de behoefte van kinderen, adolescenten en hun gezin vroegtijdig te identificeren en proactieve zorgplanning te bieden waarbij curatieve en palliatieve zorg bij elkaar worden gebracht. Daarnaast gaat een groter bewustzijn hopelijk helpen om ethische dilemma’s bespreekbaar te maken. ‘Ouders hebben regelmatig het gevoel dat ze niet kunnen zeggen wat ze voelen. Ik zou het mooi vinden als we die ongemakken kunnen laten verdwijnen. Dat geldt overigens ook voor ernstig zieke jongeren. Naast het oplossen van de knelpunten bij de transitie van 18- naar 18+ is het van belang stil te staan bij de vraag wat voor hen een zinvol leven is, want dat verandert als je volwassen wordt.’

Precieze resultaten

Op dit moment leest Manon zich in, spreekt ze met veel mensen en loopt mee met gezinnen en zorgprofessionals om te snappen hoe het is om kinderpalliatieve zorg te geven en te ontvangen. ‘Ik wil het domein niet alleen vanuit de beleidskant leren kennen, maar vanuit het perspectief van de mensen. Samen met stakeholders breng ik in kaart wat er bereikt is. Met een team van projectleiders en -medewerkers, dat ik nu aan het samenstellen ben, bekijken we vervolgens wat we exact gaan doen en welke precieze resultaten we willen bereiken. Het liefst wil ik meteen van start, maar het is belangrijk om de rust te nemen hierover na te denken en dit goed neer te zetten., Zodat we kunnen aantonen waar we aan werken, of we de dingen die we doen goed doen en op koers blijven, zodat we hopelijk over vier jaar trots kunnen zijn op wat er is bereikt.’

Meedenken of bijdragen?

NPPZ II staat open voor de inbreng van zorgprofessionals en ervaringsdeskundige ouders. Wil je meedenken of bijdragen aan het programma? Neem dan contact op met het Kenniscentrum.

Over het programma NPPZ II

De ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II ‘Samen passen en meten’ is de kwaliteit van leven en sterven van ernstig zieke kinderen, jongvolwassenen en hun gezinnen verder te verbeteren met de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging. De belangrijkste doelstellingen zijn:
  • bewustwording van kinderpalliatieve zorg vergroten, oa. door middel van het vergroten van de bekendheid van de WHO-definitie van kinderpalliatieve zorg bij gezinnen, professionals en gemeenten. Doel is dat taboes worden doorbroken, het ‘onbespreekbare’ bespreekbaar wordt gemaakt en professioneel ongemak wordt teruggedrongen. Hierdoor kunnen kinderen/adolescenten en gezinnen en zorgverleners vroegtijdig in gesprek gaan en blijven over waarden, wensen en behoeften, op basis waarvan de juiste keuzes in de hele palliatieve fase kunnen worden gemaakt.
  • proactieve zorg en ondersteuning, waarbij samenwerking tussen hulp- en zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn wordt georganiseerd. Doel is dat het vroegtijdig identificeren van kinderen en adolescenten in de palliatieve fase en de daaropvolgende proactieve zorgplanning de curatieve en palliatieve zorg dichter bij elkaar brengt. Zodat de zorg aansluit bij de behoefte van kinderen, jongvolwassenen en hun gezin.
NPPZ II is een vervolg op het NPPZ I (2014-2020) en wordt uitgevoerd onder de regie van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg in samenwerking met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer lees je op de projectenpagina.

Deel deze pagina

Mogelijk ook interessant


Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuws

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen kinderpalliatieve zorg. En bekijk alle belangrijke data in de landelijk agenda.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.