Skip to main content
Home  › ... News

News

Read more about all developments in pediatric palliative care here. And view all important dates in the national agenda .


Netwerken voor ouders: leer, steun en deel op ontmoetingsavonden

Ouderbijeenkomsten in het hele land door de Netwerken Integrale Kindzorg.


In meerdere NIK regio’s vinden in maart en april informatie- en ontmoetingsavonden plaats voor ouders van ernstig zieke kinderen. Deze avonden worden gehouden voor ouders die graag met elkaar in gesprek gaan. Om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen of op weg te helpen met het opstarten en voortzetten van alle zorg en ondersteuning in de thuissituatie.

Voorbeeldvragen die op deze avonden voorbijkomen zijn: 

  • Bij welke instantie moet ik terecht voor zorg en ondersteuning van mijn kind in de thuissituatie? 
  • Hoe houd ik balans tussen de zorg voor mijn kind en mijzelf?
  • Wat kan ik verwachten nadat mijn kind 18 wordt?

Ook horen ouders wat de Netwerken Integrale Kindzorg kunnen bieden. Zo kan de NIK helpen met het creëren van overzicht en kan het meedenken via welke financiering de zorg bekostigd kan worden. 

Netwerk is ‘key’

Helaas ervaren ouders van ernstig zieke kinderen vaak dat hun sociale netwerk steeds kleiner wordt. Zeker wanneer de complexiteit van de ziekte van het kind toeneemt. Wanneer er veel problemen en risicofactoren aanwezig zijn, kan het helpen een netwerk te hebben.*

Eerdere informatie- en ontmoetingsavonden hebben laten zien dat dit een fijne steun in de rug kan zijn.

Aanmelden

Wil je hier als ouders bij zijn? Meld je dan aan.

Denk je als (zorg)professional dat een ouder baat heeft om een van deze avonden bij te wonen, laat ze zich dan aanmelden voor een avond in hun buurt.

Bijeenkomsten

De komende maanden zijn er in de regio’s NIK Noordoost, Holland Rijnland en Utrecht informatie- en ontmoetingsavond gepland. De bijeenkomsten op een rij:

Klik op de desbetreffende ouder- en informatieavond voor meer informatie, locatie en aanmelden. Wil je eerst contact hebben met de NIK-coördinator van jouw regio? Kijk dan op onze website voor hun contactgegevens.

 * onderzoek Nederlands Jeugd Instituut (Houkes & Kok, 2009 In Bartelink, 2015)

De Netwerken Integrale Kindzorg is een samenwerkingsverband van ervaren professionals binnen en buiten de zorg. De NIK-coördinatoren begeleiden gezinnen in het vinden van de juiste hulp en steun. De betrokken professionals werken in allerlei zorgdisciplines en organisaties. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en kinderthuiszorg-organisaties, maar ook aan maatschappelijk werkers en rouw- en verliesbegeleiders.

Ben je (zorg)professional en betrokken bij de zorg voor een kind en het gezin en heb je behoefte aan iemand die met je meedenkt? Ook hiervoor kun je een NIK-coördinator benaderen.


share this page

Might also be interesting


Back to news overview