Skip to main content
Home  › ... About pediatric palliative care › Publications

Publications

An overview of (almost) all publications on pediatric palliative care. 

End-of-life decision-making for children with severe developmental disabilities

 

Om meer inzicht te krijgen in hoe ouders hun betrokkenheid bij het maken van levenseindebeslissingen bij hun kind met een (zeer) ernstige meervoudige beperking ervaren, hoe ouders deze betrokkenheid graag zouden willen zien, en welke factoren hun betrokkenheid kunnen beïnvloeden. De onderzoekers hebben hiervoor systematisch literatuuronderzoek gedaan. 

End-of-life decision-making for children with severe developmental disabilities
Terug naar de publicaties