Skip to main content
Home  › ... Home

Samen praten over zorg & behandeling

Op deze website lees je alles over Advance Care Planning in de kindergeneeskunde. IMPACT biedt verschillende middelen voor kinderen, ouders en zorgverleners om Advance Care Planning in praktijk te brengen. Denk hierbij aan handleidingen voor ACP gesprekken, video's en leesmateriaal, maar ook scholingen voor zorgprofessionals.


 

Samen praten over zorg & behandeling

Wat is belangrijk voor de zorg en behandeling van het kind, nu en in de toekomst?

Kinderen met een ernstige voortschrijdende ziekte of aandoening, willen graag zorg en behandeling krijgen die bij hen en hun gezin past. Dat geldt als het naar omstandigheden goed gaat en zeker ook als het niet goed gaat.

Daarom is het voor kind, ouders en zorgverleners belangrijk om met elkaar te delen hoe ieder naar de toekomst kijkt. Wat vinden kind en gezin belangrijk in hun leven? Waar hopen zij op? Waar zijn ze bang voor? Wat is er nodig voor het kind en gezin in de toekomst? Wat willen kind en ouders bereiken en wat juist niet? Wat vindt de arts of verpleegkundige dat kind en ouders moeten weten? Wat kan de zorgverlener vanuit (para)medische expertise aan kind en gezin bieden?

Samen praten over voorkeuren en doelen van zorg en behandeling voor de komende tijd wordt Advance Care Planning genoemd. Advance Care Planning heeft als doel zorg en behandeling af te stemmen op het perspectief van kind en gezin. In een of meerdere gesprekken verkennen kind en ouders samen met een arts of verpleegkundige wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het kind. Doelen van zorg en behandeling kunnen gedeeld worden met andere zorgverleners. Er kunnen behandelafspraken gemaakt worden in een zorgplan.

IMPACT biedt verschillende middelen voor kinderen, ouders en zorgverleners om Advance Care Planning in praktijk te brengen.

Vervolgonderzoek gestart in 2023: Co-IMPACT
Om de IMPACT toolkit breder te laten landen in de kindergeneeskunde en direct ook door te ontwikkelen is het vierjarig vervolgonderzoek Co-IMPACT van start gegaan in september 2023. Co-IMPACT moet ervoor zorgen dat vroegtijdige zorgplanning in de praktijk gebruikt kan worden bij ieder kind, ongeacht zijn of haar diagnose, ziektefase of sociaal-culturele achtergrond.

Animatie Advance Care Planning

Animatie Advance Care Planning